Bug 515 - Nieprzetłumaczone powiadomienie o duplikacie błędu
Summary: Nieprzetłumaczone powiadomienie o duplikacie błędu
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner)
QA Contact: bugzilla
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-28 00:04 CEST by Bartosz Piec
Modified: 2010-05-06 09:58 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2005-04-28 00:04:52 CEST
Jeżeli jakiś błąd zostaje oznaczony jako duplikat innego, na stronie (oraz w
mailu) pojawia się coś takiego:
------- Additional Comments From XXX  yyyy-mm-dd h:m -------
*** Bug xxx has been marked as a duplicate of this bug. ***

A powinno być po polsku.

Oprócz tego są jeszcze, jak widać, Additional Comments, changed itp, ale to
chyba na inny błąd...
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-04-28 01:24:11 CEST
Problem z tym błędem są dwa: po pierwsze te teksty są zaszyte bezpośrednio
wewnątrz kodu, a po drugie te teksty już po zapisaniu do bazy są używane przez
niektóre funkcje bugzilli (oczywiście funkcje te w tej chwili potrafią obsłużyć
wyłącznie angielską wersje).

Czy przzetłumaczenie tego nie spowoduje więcej problemów niż korzyści? Kod
należałoby przyuczyć do korzystania z dwóch języków i trzymać się tej zmiany
konsekwentnie we wszystkich przyszłych uaktualnieniach (co może być trudne przy
sporych zmianach w przyszłosci). Ta zmiana uniemożliwiłaby również w przyszłości
na przejście na orginalną lokalizację...
Comment 2 Bartosz Piec 2005-04-28 01:26:30 CEST
A bugzilla ma swoją bugzillę? :) Bo w takim razie chyba wypadałoby to zgłosić
jako niemożliwe do przetłumaczenie i niech oni to poprawią.
Comment 3 Roman Pszonka 2005-04-28 12:06:16 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> A bugzilla ma swoją bugzillę? :) 

oczywiście :)

> Bo w takim razie chyba wypadałoby to zgłosić
> jako niemożliwe do przetłumaczenie i niech oni to poprawią.

mam wrażenie, że już o tym wiedzą, szczegóły pod
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=86168
Comment 4 Bartosz Piec 2008-02-24 08:56:46 CET
Mam wrażenie, że to już jest poprawione (bug 86168 też został poprawiony). Prawda to?
Comment 5 wadimd 2010-04-26 13:14:39 CEST
Sprzedaję stare bugi do sprawdzenia...
Comment 6 Leszek Życzkowski 2010-05-06 09:58:00 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
> Sprzedaję stare bugi do sprawdzenia...

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.