Bug 519 - Bazowy adres strony w Save AS
Summary: Bazowy adres strony w Save AS
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-02 17:31 CEST by Andrzej Borucki
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Andrzej Borucki 2005-05-02 17:31:11 CEST
Gdy zapisuję kompletną stronę Html wraz grafiką, IE w komentarzu 
umieszcza adres strony, dzięki czemu wiem, skąd pochodzi, nie ma tego w 
FireFox
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-02 23:15:08 CEST
Błąd nieprawidłowo zgłoszony (nieprawidłowy komponent i produkt), ponadto poza
zakresem odpowiedzialności AviaryPL.

Jeżeli ma Pan problem z działaniem Firefoksa, proszę skorzystać z forum
www.mozillapl.org/forum , a jeśli znalazł Pan błąd nie związany z polskim
tłumaczeniem, należy go zgłosić na http://bugzilla.mozilla.org/ w języku
angielskim (a jeśli to nie jest możliwe, również skorzystać z w/w forum). Ten
system obsługi błędów służy wyłącznie do obsługi błędów w polskim tłumaczeniu
oraz na prowadzonych przez nas serwisach internetowych.

Błąd rozwiązany jako nieprawidłowy zgodnie z naszymi procedurami.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.