Bug 520 - Braki w konfiguracji SMTP
Summary: Braki w konfiguracji SMTP
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-02 17:38 CEST by Andrzej Borucki
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Andrzej Borucki 2005-05-02 17:38:16 CEST
Kiedy dodaję nowe konto pocztowe, mogę ustawić POP3, ale nie mogę 
tego zrobić z SMTP. Mam dwa adresy: jeden ma pop3.o2.pl i smtp.o2.pl, 
drugi pop3.wp.pl i smtp.wp.pl, przy czym serwer poczty wychodzącej 
_wymaga uwierzytelnienia_ (nie ma tego w opcjach) , gdy chcę wysłać list 
z konta wp, wysyła poprzez smtp.o2.pl
Comment 1 Piotr Komoda 2005-05-02 20:46:11 CEST
Po pierwsze, ten blad zostal zgloszony w czesci dotyczacej strony internetowej
Thunderbird.pl, jesli juz powinien byc zgloszony do Lokalizacje -> Thunderbird.
Po drugie, nasza Bugzilla sluzy do zglaszania bledow, ktore powstaly z naszej
winy i nie wystepuja w oryginalnym wydaniu. Wszystkie inne bledy, jak i zadania
nowych fukcjonalnosci prosze zglaszac na forum MozilliPL lub na
bugzilla.mozilla.org, po uprzednim sprawdzeniu, czy taki blad nie zostal juz
zglkoszny. 

W Thunderbirdzie mozna ustawic, aby kazde konto korzystalo z wlasnego serwera
poczty wychodzacej SMTP. Serwer mozna dodac w menu Narzedzia -> Konfiguracja
kont -> Serwer poczty wychodzacej -> Konfiguracja serwerow poczty. Wybrac
domyslny serwer dla danego konta mozna w [nazwa konta] ->Konfiguracja serwera ->
Zaawansowane i SMTP -> SMTP. W Thunderbirdzie 1.1 przypisanie serwera SMTP
danemu kontu bedzie o wiele latwiejsze.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-05-02 20:48:35 CEST
Przenosze do Lokalizacje -> Thunderbird i zamykam jako Invalid.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.