Bug 525 - Dwa małe błędy
Summary: Dwa małe błędy
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P5 propozycja
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-13 11:59 CEST by Bartosz Kaszubowski
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Kaszubowski 2005-05-13 11:59:32 CEST
Błędy i propozycje zmian do lokalizacji FF:

1. Opcje->Ogólne GroupBox-Język
Wg. mnie WWW powino byc napisane z dużymi literami 
(dużymi jest napisane w Prywatność-> Formularze)

2. Opcje ->Zaawansowane->Aktualizacja oprogramowania
Jeżeli wszystko napisane jest od dużej litery, to czemu "moich rozszeżeń i
motywów" zaczyna sie z małej

Pozdrawiam  Simek
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-20 10:38:36 CEST
W wersji 1.1 okno Preferencji zostało całkowicie przebudowane, więc bug stracił
sens istnienia. :)

Wontfix.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:20:17 CET
Verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.