Bug 527 - Reorganizacja searchpluginów w Suite
Summary: Reorganizacja searchpluginów w Suite
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: SeaMonkey
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: Adrian Kalla :Adrianer
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-13 18:14 CEST by Adrian Kalla :Adrianer
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Lista search pluginów wraz z ich adresami (1.36 KB, text/plain)
2005-05-14 00:11 CEST, Bartosz Piec
no flags Details

Description Adrian Kalla :Adrianer 2005-05-13 18:14:40 CEST
Sporo searchpluginów będących obecnie w Suite jest niepotrzebnych, część jest
zapewne nieaktualna i możliwe, że przydałyby się jakieś nowe pluginy ->
konieczna reorganizacja
Comment 1 Bartosz Piec 2005-05-13 23:53:09 CEST
A jest gdzieś dostępna lista tych pluginów? Tak żeby nie testować każdego jaki
ma adres...
Comment 2 Bartosz Piec 2005-05-14 00:11:37 CEST
Created attachment 451 [details]
Lista search pluginów wraz z ich adresami

Wyciągnięte z plików .src i zapisane tab-delimited :)
Comment 3 Bartosz Piec 2005-05-14 01:41:30 CEST
Monologu część dalsza ;)

Z szybkich testów działa wszystko oprócz:
- Dokumentacja MySQL - coś dziwnego szuka
- Excite
- Interia - strona w ogóle się nie ładuje
- Lycos
- Mozilla (!) - 404
- Netscape
- Odeon - zmienił się serwis (tak myślę) i odeon teraz korzysta z netsprinta. Do
wyrzucenia?
- Yandex - nie istnieje

I oczywiście do wyrzucenia Astalavista.


I teraz pojawia się kilka pytań:
1. Ile możemy zmienić w stosunku do angielskiej wersji? Bo jeżeli wszystko to,
co jest, zostaje, to ja mogę zrobić nowe pluginy
2. Czy te kilka niedziałających (MySQL, Excite, Lycos, Mozilla, Netscape) nie
działają również w oryginalnej?
3. A może dodać jeszcze jakieś polskie? (tak jak punkt 1)
Comment 4 Adrian Kalla :Adrianer 2005-05-14 02:52:00 CEST
Wyrzucam poniższe pluginy z SuitePL 1.7.8:

- Dokumentacja MySQL - coś dziwnego szuka
- Excite
- Interia - strona w ogóle się nie ładuje
- Lycos
- Mozilla (!) - 404
- Netscape
- Odeon - zmienił się serwis (tak myślę) i odeon teraz korzysta z netsprinta. Do
wyrzucenia?
- Yandex - nie istnieje

Oprócz tego jeszcze te z buga 511 ;)
Comment 5 Adrian Kalla :Adrianer 2005-08-03 11:19:19 CEST
naprawione w 1.7.11pl
Comment 6 Marek Stępień 2006-07-28 19:30:37 CEST
Łączenie dwóch komponentów SeaMonkey w jeden.

Przepraszam za bugspam, maile odfiltrować można po haśle: jednasmk

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.