Bug 528 - Reorganizacja zakładek w Suite
Summary: Reorganizacja zakładek w Suite
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: SeaMonkey
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: Adrian Kalla :Adrianer
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-13 18:15 CEST by Adrian Kalla :Adrianer
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Raport ze sprawdzania poprawności zakładek (22.83 KB, text/plain)
2005-05-13 23:48 CEST, Bartosz Piec
no flags Details
Lista adresów URL, które mogą zastąpić te niedziałające zakładki w SM (1.66 KB, text/plain)
2005-05-13 23:51 CEST, Bartosz Piec
no flags Details

Description Adrian Kalla :Adrianer 2005-05-13 18:15:56 CEST
Sporo zakładek będących obecnie w Suite jest niepotrzebnych, część jest zapewne
nieaktualna i możliwe, że przydałyby się jakieś nowe -> konieczna reorganizacja
Comment 1 Bartosz Piec 2005-05-13 23:48:45 CEST
Created attachment 449 [details]
Raport ze sprawdzania poprawności zakładek

Raport wygenerowany przez AM-DeadLink, w formacie csv
Znaczenie kolumn:
Nazwa, Url, Błąd, Status, Ścieżka, Folder
Comment 2 Bartosz Piec 2005-05-13 23:51:27 CEST
Created attachment 450 [details]
Lista adresów URL, które mogą zastąpić te niedziałające zakładki w SM

Plik CSV, opis kolumn:
Nazwa, Url, Błąd, Status, Ścieżka, Folder, Proponowany nowy adres, Mój
komentarz

Tu jest tylko część, wszystkie inne, dla których był błąd, proponuję
wyrzucić.
Comment 3 Adrian Kalla :Adrianer 2005-08-03 11:19:42 CEST
naprawione w 1.7.11pl
Comment 4 Marek Stępień 2006-07-28 19:30:46 CEST
Łączenie dwóch komponentów SeaMonkey w jeden.

Przepraszam za bugspam, maile odfiltrować można po haśle: jednasmk

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.