Bug 53 - INSTALL.INI dla instalatora nie uzywa polskich znakow
Summary: INSTALL.INI dla instalatora nie uzywa polskich znakow
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 45 85
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-15 00:14 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-15 00:14:56 CEST
W INSTALL.INI dla Fx 0.8 i dla Tb 0.6 nie ma polskich znakow diakretycznych.
Comment 1 Marek Stępień 2004-09-20 21:48:05 CEST
To chyba też już nieaktualne? Jeśli jednak - reopen.

WFM.
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:14 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:40:14 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:55:59 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.