Bug 530 - Źle przetłumaczony przycisk ustawiania bieżącej strony jako strony startowej
Summary: Źle przetłumaczony przycisk ustawiania bieżącej strony jako strony startowej
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-14 02:41 CEST by Bartosz Piec
Modified: 2009-01-02 03:19 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2005-05-14 02:41:44 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4

W opcja Ff jest przycisk 'Użyj bieżącej strony' do ustawienia strony jako
startowej. W przypadku, gdy jest otwartych wiele paneli, przycisk powinien
nazywać się 'Użyj bieżących stron'. W oryginale jest 'Use Current Page' i 'Use
Current Pages'.

Chodzi dokładnie o to (browser/pref/pref-navigator.dtd):
<!ENTITY useCurrent.label 		"Użyj bieżącej strony" >
<!ENTITY useCurrentMultiple.label 	"Użyj bieżącej strony" >

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:

Na podstawie http://www.mozillapl.org/forum/about-14643.html
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-14 12:20:52 CEST
Poprawione od dawna w trunku.

Gandalf, poprawić to też w 1.0.x?
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-05-14 13:15:22 CEST
nie ma szans. W 1.0.x jestesmy juz w 100% zamrozeni.
Comment 3 Marek Stępień 2005-05-14 14:03:43 CEST
Zatem - worksforme @ trunk.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:37:52 CET
Verified (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.