Bug 532 - Licznik pobrań zamula słabsze komputery
Summary: Licznik pobrań zamula słabsze komputery
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-14 20:42 CEST by Ludwik Trammer
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Ludwik Trammer 2005-05-14 20:42:41 CEST
U mnie wprawdzie problem nie występuje, ale słyszałem wcześniej opinie o
zamulającym liczniku, a przed chwilą na forum użytkownik zgłosił, że "od wersji
1.0.4" na firefox.pl ma problemy, które  sugerują mocno obciążony procesor
(problemy z płynnym przewijaniem strony). Można domniemywać, że "wersja 10.4"
tak naprawdę tylko się zbigła z jego wejściem po niedawnym zainstalowaniu licznika.

Problem jest potwierdzony tym bardziej, że Google miało identyczny. Na stronie
logowania do Gmaila był licznik aktualnej pojemności ich kont, która rosła z
prędkością podobną do ilości pobrań Firefoksa. Ze względu na problemy u
użytkowników starszych komputerów Google było zmuszone zmienić skrypt. Teraz
"cyka" co kilka sekund przeskakując od razu po kilka cyfr. Bez wątpienia taki
licznik, choć rośnie z identyczną prędkością sprawia relatywne wrażenie
powolniejszego wzrostu, więc nie rekomenduję takiego rozwiązania na firefox.pl.
Może już lepiej żeby licznik odświeżało się w klasyczny sposób przy
przeładowaniu strony? Wiem, ze nie jest to już wtedy takie fajne ;)
Comment 1 Ludwik Trammer 2005-05-14 20:46:19 CEST
Próba przypisania kontaktu QA ;)
Comment 2 Piotr Pielach 2005-05-25 02:44:51 CEST
Zamiast skryptu jest teraz tekst: "Miliony pobranych kopii firefoksa".

Na spreadfirefox wyświetlana jest statyczna liczba pobrań generowna z RSSa. Może
należałoby pójść tym tropem?
Comment 3 Marek Stępień 2005-07-18 22:32:37 CEST
Wykomentowałem licznik. Może kiedyś coś z nim zrobimy, ale nie wiem, czy jest sens.
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-18 22:33:23 CEST
fixed

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.