Bug 535 - Nieprzetlumaczone validation.ocsp.description w ocsp.dtd
Summary: Nieprzetlumaczone validation.ocsp.description w ocsp.dtd
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-05-16 02:00 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
patch (1.27 KB, patch)
2005-05-16 21:42 CEST, Zbigniew Braniecki
wadimd: review+
Details
patch 2 [checked in] (1.32 KB, patch)
2005-05-16 22:22 CEST, Zbigniew Braniecki
gandalf: review+
Details

Description Piotr Komoda 2005-05-16 02:00:52 CEST
toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd

Jeden string jest nieprzetlumaczony, ponadto szerokosc okienka nalezalo by
zwiekszyc do 50em. W validation.ocsp.description proponuje uzyc nastepujacego
tlumaczenia: 

"&brandShortName; może używać protokołu statusu certyfikatu (OCSP) do
sprawdzania certyfikatów. &brandShortName; może korzystać z jednego z poniższych
ustawień OCSP:"
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-05-16 02:47:04 CEST
biore, patch bedzie jutro. 
Comment 2 Marek Wawoczny 2005-05-16 21:16:16 CEST
BTW. Proponowałbym zamiast protokół statusu, protokół weryfikacji statusu...
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-05-16 21:42:54 CEST
Created attachment 453 [details]
patch
Comment 4 Piotr Komoda 2005-05-16 22:16:08 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> Created an attachment (id=453) [edit]
> patch

A co ze zmiana szerokosci? Trzeba tego dokonac, inaczej tekst nie bedzie sie
miescil w oknie. 
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-05-16 22:22:10 CEST
Created attachment 454 [details]
patch 2 [checked in]

zaktualizowany patch. Dzieki Pitreck :)
Comment 6 wadimd 2005-05-16 23:03:10 CEST
to może zamiast tego drugiego "&brandShortName; może korzystać z jednego z
poniższych ustawień OCSP" dać "Dostępne są następujące ustawienia:" - będzie bez
powtórzenia "Firefox może" i krócej...

hm?
Comment 7 Piotr Komoda 2005-05-16 23:15:08 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #6)
> "Dostępne są następujące ustawienia:" - będzie bez
> powtórzenia "Firefox może" i krócej...
> 
> hm?

Mnie pasuje.
Comment 8 Marek Stępień 2005-05-17 10:20:46 CEST
"Status" -> "stan", inaczej to dziwacznie brzmi. :)
Comment 9 Marek Stępień 2005-05-21 20:36:44 CEST
Target -> DP alpha 1

(przepraszam za bugspam, maile można odfiltrować po haśle: "jeleniowypark1")
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2005-05-23 10:28:50 CEST
Comment on attachment 454 [details]
patch 2 [checked in]

wlaczylem ze zmiana status->stan.
Comment 11 Zbigniew Braniecki 2005-05-23 10:29:21 CEST
f.
Comment 12 Piotr Komoda 2005-05-23 21:55:08 CEST
V.
Comment 13 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:41:00 CEST
mass reasign (Bug 601) Tb1.1->Tb1.5

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.