Bug 539 - Lokalizacja pomocy z Firefoksa 1.1
Summary: Lokalizacja pomocy z Firefoksa 1.1
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on: 512 541 580 581
Blocks: 391 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-05-19 12:13 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Aktualizacja polskiego helpa do aktualnego stanu en-US-trunk (134.38 KB, patch)
2005-07-04 11:47 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Zestawienie obecnie używanych obrazków w helpie (891 bytes, text/plain)
2005-07-05 16:29 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Zestawienie obecnie używanych obrazków w helpie (811 bytes, text/plain)
2005-07-05 16:42 CEST, Marek Stępień
no flags Details
extra-jar.mn: nie pakuj nieużywanych obrazków (2.35 KB, patch)
2005-07-05 16:47 CEST, Marek Stępień
gandalf: review+
Details

Description Marek Stępień 2005-05-19 12:13:44 CEST
W chwili obecnej pomoc jest niezsynchronizowana z ficzerami wersji 1.1.
Powinniśmy ją zaktualizować do obecnego stanu z trunka i później na bieżąco
aktualizować, tak jak robię to z samym Firefoksem.

Najpierw jednak powinien być poprawiony błąd 512.
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-24 01:14:24 CEST
Jeżeli ktoś ma czas, to byłoby miło, gdyby się wziął za helpa (Staszyna? Help
jest Twoim dzieckiem, ZTCP ;)). 

Struktura jest już ok, content mamy nieco rozsynchronizowany z 1.1 en-US... :/
Comment 2 Marek Stępień 2005-07-04 11:47:02 CEST
Created attachment 524 [details]
Aktualizacja polskiego helpa do aktualnego stanu en-US-trunk

Patch (wrzucony do cvsa). Trzeba jeszcze:
- usunąć (cvs remove) nieużywane obrazki (głównie skrinszoty z
Preferencji, z których MF zrezygnowała)
- zadbać o to, żeby te usunięte obrazki nie były pakowane

Można by (wzorem en-US) pomyśleć o niepakowaniu obrazków z helpa w ogóle,
tylko o przechowywaniu ich na serwerze (jakim?). To jest do rozważenia.

Checking in cookies.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/cookies.xhtml,v <--	cookies.xhtml
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in customization.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/customization.xhtml,v <-- 
customization.xhtml
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in download_manager.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/download_manager.xhtml,v <-- 
download_manager.xhtml
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in firebird-index1.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebird-index1.rdf,v <-- 
firebird-index1.rdf
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done
Checking in firebird-toc.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebird-toc.rdf,v <-- firebird-toc.rdf
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done
Checking in firebirdhelp.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebirdhelp.rdf,v <-- firebirdhelp.rdf
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in forieusers.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/forieusers.xhtml,v <-- forieusers.xhtml
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in menu_reference.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/menu_reference.xhtml,v <-- 
menu_reference.xhtml
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done
Checking in mouse_shortcuts.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/mouse_shortcuts.xhtml,v <-- 
mouse_shortcuts.xhtml
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in popup.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/popup.xhtml,v <-- popup.xhtml
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done
Checking in prefs.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/prefs.xhtml,v <-- prefs.xhtml
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in shortcuts.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/shortcuts.xhtml,v <-- shortcuts.xhtml
new revision: 1.6; previous revision: 1.5
done
Checking in tabbed_browsing.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml,v <-- 
tabbed_browsing.xhtml
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done
Checking in using_firebird.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/using_firebird.xhtml,v <-- 
using_firebird.xhtml
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done

Jeśli ktoś widzi błędy w helpie wymagające poprawy, proszę zgłosić
_osobny_ bug, najlepiej z patchem. (Przypominam: "web site" = "witryna", "web
page" = "strona"; Kwiatki w rodzaju "web page" = "witryna" starałem się
wyłapać w tej aktualizacji).
Comment 3 Marek Stępień 2005-07-05 16:29:05 CEST
Created attachment 526 [details]
Zestawienie obecnie używanych obrazków w helpie

Trzy grupy - obrazki z katalogu help/images, z chrome:// i z www.mozilla.org
używane w polskim helpie.
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-05 16:42:49 CEST
Created attachment 527 [details]
Zestawienie obecnie używanych obrazków w helpie

Tym razem zgodne z prawdą. :)
Comment 5 Marek Stępień 2005-07-05 16:45:28 CEST
Do usunięcia:

nieużywane obrazki w helpie do Preferencji:
opt_advanced.png
opt_connection.png
opt_downloadaction.png
opt_downloads.png
opt_fontsandcolors.png
opt_general.png
opt_imagemanager.png
opt_javascript.png
opt_languages.png
opt_plugins.png
opt_privacy.png
opt_webfeatures.png

pozostałe:
buttons.png
print.png
Comment 6 Marek Stępień 2005-07-05 16:47:33 CEST
Created attachment 528 [details]
extra-jar.mn: nie pakuj nieużywanych obrazków
Comment 7 Marek Stępień 2005-07-05 16:48:07 CEST
Comment on attachment 528 [details]
extra-jar.mn: nie pakuj nieużywanych obrazków

r=gandalf?
Comment 8 Marek Stępień 2005-07-05 17:35:45 CEST
Checking in extra-jar.mn;
/l10n/l10n/pl/browser/extra-jar.mn,v <-- extra-jar.mn
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done

Removing buttons.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/buttons.png,v <-- buttons.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_advanced.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_advanced.png,v <-- opt_advanced.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_connection.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_connection.png,v <-- 
opt_connection.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_downloadaction.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_downloadaction.png,v <-- 
opt_downloadaction.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_downloads.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_downloads.png,v <-- opt_downloads.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_fontsandcolors.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_fontsandcolors.png,v <-- 
opt_fontsandcolors.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_general.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_general.png,v <-- opt_general.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_imagemanager.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_imagemanager.png,v <-- 
opt_imagemanager.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_javascript.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_javascript.png,v <-- 
opt_javascript.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_languages.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_languages.png,v <-- opt_languages.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_plugins.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_plugins.png,v <-- opt_plugins.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_privacy.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_privacy.png,v <-- opt_privacy.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing opt_webfeatures.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/opt_webfeatures.png,v <-- 
opt_webfeatures.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Removing print.png;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/images/print.png,v <-- print.png
new revision: delete; previous revision: 1.1
done
Comment 9 Marek Stępień 2005-07-17 19:20:05 CEST
Pomoc jest zsynchronizowana z en-US, wszelkie zmiany będę wprowadzał na bieżąco.

Fixed.
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:45 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 11 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:02 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.