Bug 54 - Subdomena i wirtual dla tłumaczenia Texturizera
Summary: Subdomena i wirtual dla tłumaczenia Texturizera
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://pomoc.firefox.pl/
Depends on:
Blocks: 345
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-15 00:33 CEST by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-15 00:33:20 CEST
Bug 27 to tłumaczenie pomocy, jest już prawie gotowe. Potrzeba jednak ładnego
adresu, np. pomoc.firefox.pl.

Kroki do reprodukcji:
1. Włącz Firefoksa.
2. Wklep http://pomoc.firefox.pl/ w pasku adresu
3. Wciśnij Enter

Rzeczywiste rezultaty:
1. "a"
(WTF?!)

Oczekiwane rezultaty:
1. Tak jak tu: http://beta.firefox.pl/marcoos/pomoc/ :)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:44:21 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 2 Marek Stępień 2005-07-18 00:41:43 CEST
Poprawione gdzieś z miesiąc temu.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.