Bug 541 - Niech zjawią się obrazki w helpie
Summary: Niech zjawią się obrazki w helpie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 539
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-05-21 19:27 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (4.59 KB, patch)
2005-05-21 20:14 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Patch (trunk) (4.63 KB, patch)
2005-05-21 20:16 CEST, Marek Stępień
hubert+bap: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-05-21 19:27:04 CEST
W helpie Firefoksa nie widać obrazków. Powód - w paczce lokalizacyjnej są w
niewłaściwym katalogu.

SĄ W:
/locale/pl/help/images/

POWINNY BYĆ W:
/locale/browser/help/images/

GŁÓWNY PODEJRZANY:
/locale/browser/extra-jar.mn
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-21 19:43:08 CEST
Biorę.
Comment 2 Marek Stępień 2005-05-21 20:14:35 CEST
Created attachment 463 [details]
Patch (trunk)

Łatka. Po jej nałożeniu obrazki ładnie wlazły w helpa, przynajmniej u
mnie. :)
Comment 3 Marek Stępień 2005-05-21 20:16:57 CEST
Created attachment 464 [details]
Patch (trunk)

Wersja bardziej koszerna...
Comment 4 Marek Stępień 2005-05-21 20:22:54 CEST
Comment on attachment 464 [details]
Patch (trunk)

r=hubert.gajewski?

Staszynę gdzieś wywiało, a chciałbym to włączyć do CVS ASAP. :)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-05-21 22:11:42 CEST
Comment on attachment 464 [details]
Patch (trunk)

r+
Comment 6 Marek Stępień 2005-05-21 22:17:45 CEST
checked in, fixed.
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:15:23 CEST
verified -  Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050603
Firefox/1.0+

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.