Bug 542 - Błędy w pliku update.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/update/update.dtd ]
Summary: Błędy w pliku update.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/update/update.dtd ]
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 559
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-25 21:28 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-05-25 21:28:27 CEST
Błędy w pliku update.dtd - głównie brak słowa "program", koniecznego przy
ewentualnym żeńskim &brandShortName;.

1.
JEST:
<!ENTITY noupdates.intro.user.label   "&brandShortName; nie znalazł żadnych
aktualizacji.">
<!ENTITY noupdates.intro.mismatch.label "&brandShortName; nie znalazł żadnych
aktualizacji - wersje kompatybilne mogę być w tym momencie niedostępne.">
<!ENTITY noupdates.intro2.mismatch.label "&brandShortName; będzie cyklicznie
sprawdzał i informował jeśli pojawią sie jakieś aktualizacje.">

POWINNO BYĆ:
<!ENTITY noupdates.intro.user.label   "Program &brandShortName; nie znalazł
żadnych aktualizacji.">
<!ENTITY noupdates.intro.mismatch.label "Program &brandShortName; nie znalazł
żadnych aktualizacji - wersje kompatybilne mogę być w tym momencie niedostępne.">
<!ENTITY noupdates.intro2.mismatch.label "Program &brandShortName; będzie
cyklicznie sprawdzał i informował jeśli pojawią sie jakieś aktualizacje.">


2. 
JEST:
<!ENTITY finished.remaining.label    "Niektóre, niekompatybilne komponenty
nie zostały zaktualizowane, prawdopodobnie nie są w tym momencie dostępne.
&brandShortName; będzie cyklicznie sprawdzał i poinformuje kiedy pojawią się
aktualizacje.">

POWINNO BYĆ:
<!ENTITY finished.remaining.label    "Niektóre, niekompatybilne komponenty
nie zostały zaktualizowane, prawdopodobnie nie są w tym momencie dostępne.
Program &brandShortName; będzie cyklicznie sprawdzał i poinformuje kiedy pojawią
się aktualizacje.">


3.
JEST:
<!ENTITY errors.intro.label       "&brandShortName; napotkał problemy
podczas aktualizacji i w rezultacie nie wszystkie komponenty zostały
zaktualizowane.">

POWINNO BYĆ:
<!ENTITY errors.intro.label       "Program &brandShortName; napotkał
problemy podczas aktualizacji i w rezultacie nie wszystkie komponenty zostały
zaktualizowane.">


4.
JEST:
<!ENTITY updateCheckError.description  "&brandShortName; napotkał problemy
podczas próby znalezienia aktualizacji niektórych elementów.">

POWINNO BYĆ:
<!ENTITY updateCheckError.description  "Program &brandShortName; napotkał
problemy podczas próby znalezienia aktualizacji niektórych elementów.">


5.
JEST:
<!ENTITY mismatch.intro3.label      "&brandShortName; może sprawdzić, czy
są już dostępne, i zainstalować nowe kompatybilne wersje tych komponentów.">

MOJA PROPOZYCJA:
<!ENTITY mismatch.intro3.label      "&brandShortName; może sprawdzić, czy
są już dostępne i zainstalować nowe kompatybilne wersje tych komponentów.">

(zbędny moim zdaniem przecinek)


Jest jeszcze to:
<!ENTITY installing.disclaimer.label   "XXXben - this will not work until we
have a scriptable API to XPInstall.">
ale to chyba coś na później.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-05-25 21:32:12 CEST
Hubert: To Marek albo Staszyna decyduje ktore bledy sa do rozwiazania na 1.1a1.

Co do bledu to uwazam, ze INVALID. To sa pierwsze slowa encji, nie potrzeba
slowa "program" przed nimi, aby brzmialy poprawnie.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-05-25 22:01:47 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Hubert: To Marek albo Staszyna decyduje ktore bledy sa do rozwiazania na 1.1a1.

irc://irc.mozilla.org/#aviarypl
[2005-04-28 00:24] <marcoos> zwierz: jak zglaszasz bugi dot. firefoksa, oznaczaj
je jako blokujace bug 391...

Nie wiedziałem jak z błędami dotyczącymi toolkitu i zrobiłem podobnie jak przy
Firefoksie (sorry!)

> Co do bledu to uwazam, ze INVALID. To sa pierwsze slowa encji, nie potrzeba
> slowa "program" przed nimi, aby brzmialy poprawnie.

Najlepsze jest to, że to samo mówiłem Markowi na IRC-u. No i mnie przekonał, że
nie mam racji, dlatego zgłosiłem ten błąd.

[2005-04-27 23:14] <zwierz> może być samo &brandShortName;
[2005-04-27 23:14] <marcoos> no właśnie nie
[2005-04-27 23:14] <marcoos> bo jak ktoś da żeńskie bSN, to będzie lipa :)
[2005-04-27 23:14] <zwierz> a nie jest "Przeglądarka Gecko"?
[2005-04-27 23:14] <marcoos> "Przeglądarka Gecko zablokował wyskakujące okienko"?
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-05-25 22:22:24 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Nie wiedziałem jak z błędami dotyczącymi toolkitu i zrobiłem podobnie jak przy
> Firefoksie (sorry!)


Nie ma problemu, jesli Marek tak napisal, to ok. Nie wiedzialem o tym :)
 
> Najlepsze jest to, że to samo mówiłem Markowi na IRC-u. No i mnie przekonał, że
> nie mam racji, dlatego zgłosiłem ten błąd.
> 
> [2005-04-27 23:14] <zwierz> może być samo &brandShortName;
> [2005-04-27 23:14] <marcoos> no właśnie nie
> [2005-04-27 23:14] <marcoos> bo jak ktoś da żeńskie bSN, to będzie lipa :)
> [2005-04-27 23:14] <zwierz> a nie jest "Przeglądarka Gecko"?
> [2005-04-27 23:14] <marcoos> "Przeglądarka Gecko zablokował wyskakujące okienko"?

Racja. 
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-12 09:13:51 CEST
Plik update.dtd został zastąpiony przez updates.dtd (błąd 559), w którym są inne
encje. Wszystkie encje, o których tutaj pisałem zostały przeniesione do
/toolkit/chrome/mozapps/extenstions/update.dtd.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-16 00:16:53 CEST
Wszystko, co jest tutaj, zostało już poprawione w ramach większych poprawek w
błędzie 559.

*** This bug has been marked as a duplicate of 559 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.