Bug 543 - Pozmieniac wszystkie throbber.tooltip na odpowiednie
Summary: Pozmieniac wszystkie throbber.tooltip na odpowiednie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-05-27 10:27 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Poprawka (wrzucona) (3.50 KB, patch)
2005-05-31 18:38 CEST, Piotr Komoda
no flags Details

Description Piotr Komoda 2005-05-27 10:27:38 CEST
W plikach jezykowych Tb jako wartosc throbber.tooltip poustawiany jest napis
Thunderbird.pl, podczas gdy w oryginale jest to "Go to the &vendorShortName;
home page".
Comment 1 Piotr Pielach 2005-05-29 01:16:05 CEST
W Firefoksie jest "Przejdź do strony programu Firefoks". IMHO dobrze by było
gdyby było jednolicie :)
Dlatego proponuję zmianę na: "Przejdź do strony programu Thunderbird".
Comment 2 Piotr Komoda 2005-05-31 18:38:11 CEST
Created attachment 470 [details]
Poprawka (wrzucona)

Zawartosc poprawki wrzuconej do CVSa. Tresc wedlug sugestii Cleriica.
Comment 3 Piotr Komoda 2005-07-18 00:53:51 CEST
Czas najwyzszy to zamknac.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:40:58 CEST
mass reasign (Bug 601) Tb1.1->Tb1.5

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.