Bug 544 - Na sztywno wpisane slowa "Mozilla Thunderbird" i "Thunderbird"
Summary: Na sztywno wpisane slowa "Mozilla Thunderbird" i "Thunderbird"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-05-28 04:28 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Poprawka, v.1.0 (do sprawdzenia) (30.03 KB, patch)
2005-05-28 05:11 CEST, Piotr Komoda
no flags Details
Poprawka, v.1.1 (po korekcie) [wrzucony] (30.43 KB, patch)
2005-05-31 16:59 CEST, Piotr Komoda
no flags Details

Description Piotr Komoda 2005-05-28 04:28:03 CEST
Odpowiednik bedu 240 z Toolkitu, w przypadku Tb tez nalezalo by zrobic z tym
porzadek.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-05-28 05:11:31 CEST
Created attachment 466 [details]
Poprawka, v.1.0 (do sprawdzenia)

Cleriic, moglbys sie temu przyjzec?

Bylem niezadowolony z dwoch stringow w am-smime.properties:
- ErrorCanNotEncrypt
- ErrorCanNotSign
wiec zmienilem im troche budowe zdan, ale takich stringow z dziwnymi zdaniami w
tym pliku jest wiecej. Najlepiej by bylo, abysmy sie spotkali na komunikatorze
i obgadali sprawe.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-05-31 16:59:01 CEST
Created attachment 469 [details]
Poprawka, v.1.1 (po korekcie) [wrzucony]
Comment 3 Piotr Komoda 2005-05-31 18:09:45 CEST
Comment on attachment 469 [details]
Poprawka, v.1.1 (po korekcie) [wrzucony]

Wrzucony do CVSa.
Comment 4 Piotr Komoda 2005-07-18 00:53:40 CEST
Czas najwyzszy to zamknac.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:40:58 CEST
mass reasign (Bug 601) Tb1.1->Tb1.5

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.