Bug 545 - Usunac "przeze mnie"
Summary: Usunac "przeze mnie"
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/search?st...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-05-29 23:37 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
patch (1.84 KB, patch)
2005-05-29 23:38 CEST, Zbigniew Braniecki
marcoos+bugs: review-
Details

Description Zbigniew Braniecki 2005-05-29 23:37:10 CEST
Deer Park alpha 1 informuje mnie w dwoch miejscach, ze sam cos wybiera.
Personifikacja przegladarki to cos czego zdaje sie unikamy, wiec proponuje
zmienic "mnie" na "program".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-05-29 23:38:32 CEST
Created attachment 467 [details]
patch
Comment 2 Bartosz Piec 2005-05-29 23:42:39 CEST
A czy tu nie jest przypadkiem "mnie" jako użytkownika, a nie program? To
użytkownik ustala kolory i czcionki...
Comment 3 Marek Stępień 2005-05-29 23:49:26 CEST
Comment on attachment 467 [details]
patch

r-
Comment 4 Marek Stępień 2005-05-29 23:50:43 CEST
Wygląda na Invalid. Dokładnie tak, jak mówi Piecu.

Można by się zastanowić nad zmianą "przeze mnie" na "przez użytkownika", jeśli
chcemy powrócić do seamonkeyowego stylu tłumaczenia (w en-US jest "by me" a nie
"by the user").
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-05-29 23:57:12 CEST
racja, nie wiem czemu, ale jakos drazni mnie widok tego napisu... choc zmiana na
"uzytkownika" imho jest zlym pomyslem (tekst jest i tak bardzo dlugi).

Wycofuje sie z propozycji, ale nadal zastanawiam sie czemu tak uderza mnie to
sformulowanie? :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-05-29 23:59:28 CEST
Bo to jeden z tych głupich wymysłów Bena. :)

v.
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:38 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:02 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.