Bug 550 - nie ma żadnych świeżych zgłoszeń
Summary: nie ma żadnych świeżych zgłoszeń
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: *.mozillapl.org
Classification: Strony WWW
Component: www.mozillapl.org (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P2 drobny
Assignee: Marek Wawoczny
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-03 11:17 CEST by Paweł Grucela
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Paweł Grucela 2005-06-03 11:17:09 CEST
Chodzi o podanie hasła użytkownika.
Po podaniu chasła program zamiast ściągnać plik na moje konto każe mi 
podawać znowu chasło,choć już je podałem!
Sprawdzałem serwer poczty wychodzącej ale nie znalazłem tam zadnego 
błędu.
To samo zrobiłem z kurierem poczty. i wszystko ok.
Pomóżcie!
Comment 1 Marek Wawoczny 2005-08-16 21:36:36 CEST
Invalid...

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.