Bug 551 - pomoc.firefox.pl przekierowuje na www.firefox.pl
Summary: pomoc.firefox.pl przekierowuje na www.firefox.pl
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Tomasz Skorski
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://pomoc.firefox.pl/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-03 13:22 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-06-03 13:22:33 CEST
Dochodzę do wniosku, że jeśli nie zgłoszę tego jako buga, to chyba się nigdy
tego nie doczekam. :)

1. Otwórz Firefoksa lub coś w tym stylu ;)
2. Wklep w pasek adresu "http://pomoc.firefox.pl/"
3. Naciśnij Enter

Rzeczywiste rezultaty:
1. Ładuje się strona http://www.firefox.pl/

Oczekiwane rezultaty:
1. Zawartość http://beta.firefox.pl/pomoc
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-06-05 15:18:08 CEST
-> Mrman :>
Comment 2 Tomasz Skorski 2005-06-05 18:42:51 CEST
bo nikt nie zglaszal requesta, ze ma byc inaczej. 
przekierowane zgodnie z zyczeniem.
natomiast calkiem przy okazji zastanawiam sie, czemu obrazek jest zaciagany z
zewnetrznych serwerow
img src="http://texturizer.net/firefox/images/firefox-logo.png" alt="Mozilla
Firefox"
Comment 3 Marek Stępień 2005-06-05 19:13:25 CEST
v.

Dzięki.

A obrazek z zewnątrz? Nie mam pojęcia. W wolnej chwili poprawię. :)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.