Bug 553 - Błąd w pliku createProfileWizard.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd ]
Summary: Błąd w pliku createProfileWizard.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/profile/creat...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-09 00:28 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-06-09 00:28:21 CEST
JEST:
<!ENTITY profileCreationExplanation_1.text  "&brandShortName; przechowuje
informacje o Twoich ustawieniach i preferencjach w Twoim prywatnym profilu.">

MP:
<!ENTITY profileCreationExplanation_1.text  "Program &brandShortName;
przechowuje informacje o Twoich ustawieniach i preferencjach w Twoim prywatnym
profilu.">
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-06-09 10:32:29 CEST
Słowo "Program" wydaje mi się tutaj zbędne, bo nie ma ryzyka, że
&brandShortName; nie będzie pasowało do reszty zdania. Przykłady:

Firefox przechowuje informacje o Twoich ustawieniach i preferencjach w Twoim
prywatnym profilu.

Thunderbird przechowuje informacje o Twoich ustawieniach i preferencjach w Twoim
prywatnym profilu.

Morska Małpa przechowuje informacje o Twoich ustawieniach i preferencjach w
Twoim prywatnym profilu.
Comment 2 Piotr Pielach 2005-06-10 01:22:52 CEST
Masz rację. Nie wiem dlaczego wczoraj wydawało mi się, że to może generować
jakieś błędne konstrukcje :(

IMHO można dać -> INVALID
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-06-10 16:16:57 CEST
INV
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-07-07 17:59:13 CEST
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.