Bug 554 - Powtórzenie w profileSelection.properties [@ /toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties ]
Summary: Powtórzenie w profileSelection.properties [@ /toolkit/chrome/mozapps/profile/...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-09 00:39 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-06-09 00:39:50 CEST
JEST:
deleteProfile=Usunięcie profilu spowoduje usunięcie go z listy dostępnych
profili. Czynności tej nie można przywrócić.\nWraz z profilem możliwe jest
usunięcie również plików z danymi, zawierającymi zachowaną pocztę, ustawienia i
certyfikaty. Wybranie tej opcji spowoduje usunięcie katalogu "%S" i jest
operacją, której nie można cofnąć.\nCzy na pewno usunąć pliki z danymi profilu?

MP:
deleteProfile=Usunięcie profilu spowoduje usunięcie go z listy dostępnych
profili. Wraz z profilem zostaną również usunięte pliki z danymi zawierającymi 
m. in. zachowaną pocztę, ustawienia i certyfikaty.\nWybranie tej opcji spowoduje
usunięcie katalogu "%S" i jest operacją, której nie można cofnąć.\nCzy na pewno
usunąć pliki z danymi profilu?

1. powtórzona informacja, że czynności tej nie można przywrócić - IMHO niepotrzebnie
2. Usunięcie profilu = usunięcie danych w nim zawartych, dlatego stwierdzenie że
"możliwe jest usunięcie" jest nieprecyzyjne.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-06-10 16:17:04 CEST
ok
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-14 10:44:33 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)

> "możliwe jest usunięcie" jest nieprecyzyjne.

Fakt, bo gdy usuwam profil w Firefoksie, to przecież nie kasuje mi się profil
Thunderbirda. Dlatego ta nieścisłość wydaje mi się zamierzona. Nie jest to może
zbyt szczęśliwe, ale bliższe rzeczywistości.

Dlatego proponuję wyrzucić "Czynności tej nie można przywrócić.", jak sugeruje
Cleriic, a reszty nie ruszać.
Comment 3 Piotr Pielach 2005-06-15 00:38:01 CEST
IMHO ten  komunikat powinien być inny dla każdego z programów.
1. Szczególnie w TB, gdzie trzeba zwrócić uwagę użytkownika na to że może
stracić pocztę.
2. W Firefoksie, że utraci zakładki i rozszerzenia.
3. W Sunbirdzie że straci zawartość kalendarza
itp.
Gandalf? Czy jest szansa na taki podział?
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-08 00:22:34 CEST
Bugspam.

Cudownie, po prostu cudownie, że nikt nie dodaje mnie jako CC do błędów w
toolkicie... Ech.

Comment 5 Piotr Komoda 2005-07-19 09:29:17 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> MP:
> deleteProfile=Usunięcie profilu spowoduje usunięcie go z listy dostępnych
> profili. Wraz z profilem zostaną również usunięte pliki z danymi 
> zawierającymi  m. in. zachowaną pocztę, ustawienia i certyfikaty.
>\nWybranie tej opcji spowoduje usunięcie katalogu "%S" i jest operacją, 
> której nie można cofnąć.\nCzy na pewno usunąć pliki z danymi profilu?

Hmm, Twoja propozycja zmienia sens tego komunikatu. Usuniecie plikow z danymi
jest opcjonalne, i to tez mowi obecny komunikat:
"Wraz z profilem możliwe jest usunięcie również plików z danymi"

Ja bym po prostu wywalil drugie zdanie, a reszty nie ruszal.
Comment 6 Piotr Pielach 2005-07-19 16:25:02 CEST
Dobra, wywal "Czynności tej nie można przywrócić.\n"
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-09-13 12:32:10 CEST
Piotr: mozesz podac ostateczne brzmienie zdania?
Comment 8 Piotr Pielach 2005-09-13 20:40:24 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #7)
> Piotr: mozesz podac ostateczne brzmienie zdania?

Który Piotr? :D

Ostateczne brzmienie:
deleteProfile=Usunięcie profilu spowoduje usunięcie go z listy dostępnych
profili. Wraz z profilem możliwe jest usunięcie również plików z danymi,
zawierającymi zachowaną pocztę, ustawienia i certyfikaty. Wybranie tej opcji
spowoduje usunięcie katalogu "%S" i jest operacją, której nie można cofnąć.\nCzy
na pewno usunąć pliki z danymi profilu?
Comment 9 Marek Stępień 2005-09-13 20:52:54 CEST
> Ostateczne brzmienie:
> deleteProfile=Usunięcie profilu spowoduje usunięcie go z listy dostępnych
> profili. Wraz z profilem możliwe jest usunięcie również plików z danymi,
> zawierającymi zachowaną pocztę, ustawienia i certyfikaty. 

Po co to całe "...również plików z danymi, zawierającymi zachowaną pocztę..."?

Propozycja 1: "...również plików zawierających zachowaną pocztę..."
Propozycja 2: "...również zachowanych wiadomości, ustawień i certyfikatów"

Jeśli w ogóle, to bez przecinka - "plików z danymi zawierającymi..."
Comment 10 Marek Stępień 2005-09-13 20:58:00 CEST
No i inna sprawa, że mówienie o _poczcie_ w przypadku Firefoksa jest mówieniem o
czymś, czego nie ma.
Comment 11 Marek Stępień 2005-09-13 21:01:31 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #10)
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=206556
Comment 12 Piotr Pielach 2005-09-14 00:09:40 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #10)
> No i inna sprawa, że mówienie o _poczcie_ w przypadku Firefoksa jest mówieniem o
> czymś, czego nie ma.

Oczywiście :) Ale na razie są to teksty wspólne dla Tb i Fx, więc muszą zostać.

Dodatkowo muszę się wycofać z tej poprawki. Więc tak naprawdę będzie INVALID.
Comment 13 Piotr Komoda 2005-09-14 00:22:38 CEST
Zamykam jako INVALID. Kwestia komunikatow zaleznych od funkcji programu
przechodzi do blędu 619.
Comment 14 Hubert Gajewski 2008-07-07 18:02:25 CEST
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.