Bug 555 - Na sztywno wpisany "Firefox" w pliku extensions.properties [@ /toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties ]
Summary: Na sztywno wpisany "Firefox" w pliku extensions.properties [@ /toolkit/chrom...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-09 01:09 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-06-09 01:09:31 CEST
JEST:
globalItemList=Podane poniżej pozycje są dostępne dla wszystkich użytkowników.
\nMożesz uruchmić Firefoksa z opcją -lock-item "{GUID}", aby zablokować
użytkownikom możliwość odinstalowania lub wyłączenia pozycji. Aby odblokować ją,
uruchom Firefoksa z opcją -unlock-item "{GUID}"

MP: brak
Nie wiem czy w tym miejscu są dostępne jakieś skróty typu %S :(
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-06-10 16:17:49 CEST
ok
Comment 2 Piotr Komoda 2005-06-13 02:13:49 CEST
W oryginale jest:
The following items are available to all users. \nYou can start Firefox with
-lock-item "{GUID}" to prevent users from uninstalling or disabling an item. To
unlock an item, start Firefox with -unlock-item "{GUID}"

Nie wiem czy to blad czy celowe dzialanie...
Comment 3 Marek Stępień 2005-07-08 00:22:36 CEST
Bugspam.

Cudownie, po prostu cudownie, że nikt nie dodaje mnie jako CC do błędów w
toolkicie... Ech.

Comment 4 Piotr Komoda 2005-07-19 11:09:01 CEST
Rozwiazane dzieki poprawce z bledu 576.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.