Bug 556 - Błędy w extensions.properties [@ /toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties ]
Summary: Błędy w extensions.properties [@ /toolkit/chrome/mozapps/extensions/extension...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-09 01:35 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-06-09 01:35:03 CEST
JEST:
type-4=Motyw
type-2=Rozszerzenie

(%S jest(ma być) zastępowany przez: "Motyw" lub "Rozszerzenie"
incompatibleTitle=Niekompatybilne %S

(W przypadku gdy nazwa rozszerzenia/motywu jest innego rodzaju niż męski,
otrzymujemy niepoprawne zdania.)
incompatibleMsg=%S %S nie mógł zostać zainstalowany ponieważ nie jest on
kompatybilny z programem %S %S. (%S %S może pracować tylko z programem %S w
wersjach od %S do %S).
incompatibleMsgSingleAppVersion=%S %S nie mógł zostać zainstalowany ponieważ nie
jest on kompatybilny z programem %S %S (%S %S pracować tylko z programem %S w
wersji %S).
incompatibleMessageNoApp=%S %S nie mógł zostać zainstalowany ponieważ nie jest
on kompatybilny z %S.

MP: (Rozwiązanie ze słowem "element", dodatkowo wyrzucone niepotrzebne "on" ze
zdań, dodane zgubione "może".)
incompatibleTitle=Niekompatybilny element: %S 
incompatibleMsg=Element %S %S nie mógł zostać zainstalowany ponieważ nie jest
kompatybilny z programem %S %S. (%S %S może pracować tylko z programem %S w
wersjach od %S do %S).
incompatibleMsgSingleAppVersion=Element %S %S nie mógł zostać zainstalowany
ponieważ nie jest kompatybilny z programem %S %S (%S %S może pracować tylko z
programem %S w wersji %S).
incompatibleMessageNoApp=Element %S %S nie mógł zostać zainstalowany ponieważ
nie jest kompatybilny z %S.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-06-10 16:18:42 CEST
ok
Comment 2 Piotr Pielach 2005-06-11 00:38:01 CEST
Jeszcze kilka stringów w tym pliku wymaga uwagi:

JEST:
missingFileMessage=%S nie mógł załadować tego elementu ponieważ brakuje pliku %S.

malformedMessage=%S nie mógł zainstalować  tej pozycji ponieważ "%S" (dołączony
do pozycji) jest uszkodzony. Proszę skontaktować się z autorem w sprawie tego
problemu.

malformedRegistrationMessage=%S nie mógł zainstalować tej pozycji z powodu błędu
podczas rejestracji Chrome. Proszę powiadomić autora o tym problemie lub kliknąć
"Wyświetl szczegóły" by uzyskać więcej informacji.

restartBeforeEnableMessage=%S zostanie włączony po ponownym uruchomieniu
programu %S.
restartBeforeDisableMessage=%S zostanie wyłączony po ponownym uruchomieniu
programu %S.
restartBeforeUninstallTitle=Odinstaluj
restartBeforeUninstallMessage=%S zostanie odinstalowany przy ponownym
uruchomieniu programu %S.
restartBeforeInstallMessage=%S zostanie zainstalowany przy ponownym uruchomieniu
programu %S.
restartBeforeUpgradeMessage=%S zostanie zaktualizowany przy ponownym
uruchomieniu programu %S.
queryUninstallExtensionMessage=Odinstalowanie %S spowoduje utratę
funkcjonalności, jaką ono oferuje. Odinstalować %S?

MP: (dodane: program, rozszerzenie)
missingFileMessage=Program %S nie mógł załadować tego elementu ponieważ brakuje
pliku %S.

malformedMessage=Program %S nie mógł zainstalować  tej pozycji ponieważ "%S"
(dołączony do pozycji) jest uszkodzony. Proszę skontaktować się z autorem w
sprawie tego problemu.

malformedRegistrationMessage=Program %S nie mógł zainstalować tej pozycji z
powodu błędu podczas rejestracji Chrome. Proszę powiadomić autora o tym
problemie lub kliknąć "Wyświetl szczegóły" by uzyskać więcej informacji.

(Poniższe odwołują się tylko do rozszerzeń - jeśli nie, to trzeba zamienić na
"Element")
restartBeforeEnableMessage=Rozszerzenie %S zostanie włączone po ponownym
uruchomieniu programu %S.
restartBeforeDisableMessage=Rozszerzenie %S zostanie wyłączone po ponownym
uruchomieniu programu %S.
restartBeforeUninstallTitle=Odinstaluj
restartBeforeUninstallMessage=Rozszerzenie %S zostanie odinstalowane przy
ponownym uruchomieniu programu %S.
restartBeforeInstallMessage=Rozszerzenie %S zostanie zainstalowane przy ponownym
uruchomieniu programu %S.
restartBeforeUpgradeMessage=Rozszerzenie %S zostanie zaktualizowane przy
ponownym uruchomieniu programu %S.
queryUninstallExtensionMessage=Odinstalowanie rozszerzenia %S spowoduje utratę
funkcjonalności, jaką ono oferuje. Odinstalować %S?
Comment 3 Marek Stępień 2005-07-08 00:22:33 CEST
Bugspam.

Cudownie, po prostu cudownie, że nikt nie dodaje mnie jako CC do błędów w
toolkicie... Ech.

Comment 4 Piotr Komoda 2005-07-19 11:10:08 CEST
Rozwiazane dzieki poprawce z bledu 576.
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-12-29 10:51:12 CET
Verified (trunk). Przy okazji zgłoszony nowy bug 2176.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.