Bug 560 - Poprawki stylistyczne w plugins.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd]
Summary: Poprawki stylistyczne w plugins.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugin...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-13 02:16 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (1.64 KB, patch)
2005-09-13 23:23 CEST, Piotr Komoda
hubert+bap: review-
Details

Description Piotr Pielach 2005-06-13 02:16:04 CEST
JEST: <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Dowiedz się
więcej o Wtyczkach lub ręcznie wyszukaj brakujące.">

MP: <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Aby dowiedzieć
się wiecej o wtyczkach lub ręcznie wyszukać brakujące, należy kliknąć tutaj.">


JEST: <!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label "Kliknij
Dalej by zainstalować te wtyczki.">

MP: <!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label "Aby
zainstalować poniższe wtyczki należy kliknąć przycisk Dalej.">
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-06-14 10:20:19 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> JEST: <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Dowiedz się
> więcej o Wtyczkach lub ręcznie wyszukaj brakujące.">
> 
> MP: <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Aby dowiedzieć
> się wiecej o wtyczkach lub ręcznie wyszukać brakujące, należy kliknąć tutaj.">

Jestem przeciwny zmianie - nie podoba mi się "należy kliknąć tutaj".

> JEST: <!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label "Kliknij
> Dalej by zainstalować te wtyczki.">
> 
> MP: <!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label "Aby
> zainstalować poniższe wtyczki należy kliknąć przycisk Dalej.">

MP (przecinek przed "by"):
<!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label "Kliknij Dalej, by
zainstalować te wtyczki.">
Comment 2 Piotr Pielach 2005-06-15 00:32:29 CEST
Proszę, o rzeczowe komentarze, a najlepiej propozycje konkretnych zmian. Pisanie
"nie podoba mi się" niczego do dyskusji nie wnosi.

"Dowiedz się więcej" nie może zostać, gdyż nie możemy użytkownikowi niczego
narzucać!
Aby uniknąć wyrażenia "należy kliknąć tutaj" proponuję:

<!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Możesz dowiedzieć
się więcej o wtyczkach lub ręcznie wyszukać brakujące.">

Podtrzymuję. W poniższym tekście nie ma niczego absurdalnego i sztucznego.
<!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label "Aby
 zainstalować poniższe wtyczki należy kliknąć przycisk Dalej.">
Comment 3 Marek Stępień 2005-07-08 00:22:38 CEST
Bugspam.

Cudownie, po prostu cudownie, że nikt nie dodaje mnie jako CC do błędów w
toolkicie... Ech.

Comment 4 Piotr Komoda 2005-07-19 09:36:46 CEST
I co z tym dalej robimy? Zamykamy jako Invalid? A moze zmienimy na lzejsza
forme, jednoczesnie zostawiajac osobowki? Np.

<!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Aby dowiedzieć
się wiecej o wtyczkach lub ręcznie wyszukać brakujące, kliknij tutaj.">
<!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label "Aby
zainstalować te wtyczki kliknij przycisk Dalej.">
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-07-19 10:06:53 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> I co z tym dalej robimy? Zamykamy jako Invalid?

Invalid nie - brakuje przecinka ;)
Comment 6 Piotr Pielach 2005-07-19 16:12:09 CEST
Z mojej strony nic się nie zmieniło. Dalej uważam, że należy zmienić te stringi
(patrz komentarz #2).
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-09-13 13:20:46 CEST
Nikdo? Staszyna?
Comment 8 wadimd 2005-09-13 18:59:37 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> I co z tym dalej robimy? Zamykamy jako Invalid? A moze zmienimy na lzejsza
> forme, jednoczesnie zostawiajac osobowki? Np.
> 
> <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Aby dowiedzieć
> się wiecej o wtyczkach lub ręcznie wyszukać brakujące, kliknij tutaj.">
> <!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label "Aby
> zainstalować te wtyczki kliknij przycisk Dalej.">

to IMHO mogłoby być - za "kliknij przycisk" dałbym "naciśnij przycisk"
Comment 9 Piotr Komoda 2005-09-13 23:23:14 CEST
Created attachment 580 [details]
Patch
Comment 10 Piotr Komoda 2005-09-13 23:24:07 CEST
Comment on attachment 580 [details]
Patch

Zwierz=r?
Marcoos=sr?
Comment 11 Marek Stępień 2005-09-13 23:25:52 CEST
Comment on attachment 580 [details]
Patch

Jak dla mnie ok.
Comment 12 Piotr Pielach 2005-09-14 00:04:51 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #9)
> Created an attachment (id=580) [edit]
> Patch
> 

Puszczamy go :)
Comment 13 Piotr Komoda 2005-09-14 00:25:40 CEST
Podsumowanie trzeba by zmienic, ma ktos jakis pomysl? :)
Comment 14 Marek Stępień 2005-09-14 00:49:36 CEST
Prociem balco. :)
Comment 15 Hubert Gajewski 2005-09-14 14:27:59 CEST
Comment on attachment 580 [details]
Patch

r- (patrz błąd 620)
Comment 16 Piotr Komoda 2005-10-01 00:44:41 CEST
Po naradzie z Marcoosem postanowilem wprowadzic wzbudzajaca mniej kontrowersji
;-) czesc poprawki (pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label). Blad
zamykam.
Comment 17 Hubert Gajewski 2008-12-29 10:58:06 CET
Verified (trunk)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.