Bug 561 - Bezpośrednie zwroty w plugins.properties [@ /toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties]
Summary: Bezpośrednie zwroty w plugins.properties [@ /toolkit/chrome/mozapps/plugins/p...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-13 02:21 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2008-05-04 02:15 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-06-13 02:21:20 CEST
JEST: pluginLicenseAgreement.label=By zainstalować %S, musisz zaakceptować
poniższe warunki:

MP: pluginLicenseAgreement.label=Aby zainstalować %S, należy zaakceptować
poniższe warunki:


JEST: missingPlugin.label=Naciśnij, aby pobrać wtyczkę

MP: missingPlugin.label=Aby pobrać tę wtyczkę należy kliknąć tutaj
Comment 1 Bartosz Piec 2005-06-13 17:47:06 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> MP: missingPlugin.label=Aby pobrać tę wtyczkę należy kliknąć tutaj

Przed 'należy', przecinek.

A poza tym, ta sama uwaga, co w błędzie 558. Dla mnie te tłumaczenie wyglądają
strasznie sztywno.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-13 22:39:18 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> JEST: pluginLicenseAgreement.label=By zainstalować %S, musisz zaakceptować
> poniższe warunki:
> 
> MP: pluginLicenseAgreement.label=Aby zainstalować %S, należy zaakceptować
> poniższe warunki:

Nie mam nic przeciwko.
 
> JEST: missingPlugin.label=Naciśnij, aby pobrać wtyczkę
> 
> MP: missingPlugin.label=Aby pobrać tę wtyczkę należy kliknąć tutaj

Brrr... Tylko nie to!
Comment 3 Piotr Pielach 2005-06-15 00:57:28 CEST
Nie wiem dokładnie w jakich okolicznościach się pojawia ten trekst, jednak
wydaje mi się że mogłoby to wyglądać tak:
MP: missingPlugin.label=Pobierz wtyczkę

(kompromis między brzmieniem a bezpośrednim zwrotem i wywaleniem "Kliknij tutaj")
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-08 00:22:40 CEST
Bugspam.

Cudownie, po prostu cudownie, że nikt nie dodaje mnie jako CC do błędów w
toolkicie... Ech.

Comment 5 Piotr Komoda 2005-07-18 03:08:56 CEST
Zamykam, nie ma sensu sie z tym bawic, skoro niedlugo czeka nas zmiana zasad.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.