Bug 562 - Bezpośrednie zwroty w changemp.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/preferences/changemp.dtd]
Summary: Bezpośrednie zwroty w changemp.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/preferences/cha...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-13 02:55 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2008-05-04 02:17 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-06-13 02:55:03 CEST
JEST: <!ENTITY setPassword.title         "Zmień hasło główne">

MP: <!ENTITY setPassword.title         "Zmiana głównego hasła">


JEST: <!ENTITY setPassword.newPassword.label   "Wprowadź nowe hasło:">

MP: <!ENTITY setPassword.newPassword.label   "Nowe hasło:">


JEST <!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Wprowadź hasło jeszcze raz:">

MP: <!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Nowe hasło (ponownie):">


JEST: <!ENTITY masterPasswordDescription.label  "Hasło główne jest stosowane do
ochrony prywatnych informacji, takich jak hasła do witryn. Jeśli utworzysz hasło
główne, będziesz proszony o podanie go raz w każdej sesji, kiedy
&brandShortName; będzie potrzebować danych chronionych tym hasłem.">

MP: <!ENTITY masterPasswordDescription.label  "Hasło główne jest stosowane do
ochrony prywatnych informacji takich jak hasła do witryn. Jeśli hasło główne
zostanie utworzone, program &brandShortName; będzie prosił o jego wprowadzenie w
przypadku konieczności dostępu do chronionych nim danych.">


JEST: <!ENTITY masterPasswordWarning.label    "Hasło główne należy
zapamiętać. Jeśli zapomnisz hasła głównego, nie będziesz mieć dostępu do żadnych
informacji chronionych tym hasłem.">

MP: <!ENTITY masterPasswordWarning.label    "Hasło główne należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu. Jego zgubienie uniemożliwi dostęp do informacji nim
chronionych.">
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-06-13 22:39:07 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> JEST: <!ENTITY setPassword.title         "Zmień hasło główne">
> 
> MP: <!ENTITY setPassword.title         "Zmiana głównego hasła">

Jestem przeciwny zmianie.

> JEST: <!ENTITY setPassword.newPassword.label   "Wprowadź nowe hasło:">
> 
> MP: <!ENTITY setPassword.newPassword.label   "Nowe hasło:">

Jestem przeciwny zmianie (tak jak pisałem w błędzie 563).

> JEST <!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Wprowadź hasło jeszcze raz:">
> 
> MP: <!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Nowe hasło (ponownie):">

Jestem przeciwny zmianie (tak jak pisałem w błędzie 563).

> JEST: <!ENTITY masterPasswordDescription.label  "Hasło główne jest stosowane do
> ochrony prywatnych informacji, takich jak hasła do witryn. Jeśli utworzysz hasło
> główne, będziesz proszony o podanie go raz w każdej sesji, kiedy
> &brandShortName; będzie potrzebować danych chronionych tym hasłem.">
> 
> MP: <!ENTITY masterPasswordDescription.label  "Hasło główne jest stosowane do
> ochrony prywatnych informacji takich jak hasła do witryn. Jeśli hasło główne
> zostanie utworzone, program &brandShortName; będzie prosił o jego wprowadzenie w
> przypadku konieczności dostępu do chronionych nim danych.">


Jestem przeciwny zmianie. To co jest teraz brzmi dobrze "Jeśli utworzysz" jest
miarę neutralne (bardziej niż "Utwórz"). Podobnie "będziesz proszony" (porównaj
z "będziesz musiał")

> JEST: <!ENTITY masterPasswordWarning.label    "Hasło główne należy
> zapamiętać. Jeśli zapomnisz hasła głównego, nie będziesz mieć dostępu do żadnych
> informacji chronionych tym hasłem.">
> 
> MP: <!ENTITY masterPasswordWarning.label    "Hasło główne należy przechowywać
> w bezpiecznym miejscu. Jego zgubienie uniemożliwi dostęp do informacji nim
> chronionych.">

Jestem przeciwny - aktualna wersja mówi o zapamiętaniu, a propozycja o
przechowywaniu. 
Comment 2 Marek Stępień 2005-07-08 00:22:35 CEST
Bugspam.

Cudownie, po prostu cudownie, że nikt nie dodaje mnie jako CC do błędów w
toolkicie... Ech.

Comment 3 Piotr Komoda 2005-07-18 03:09:45 CEST
Zamykam, nie ma sensu sie z tym bawic, skoro niedlugo czeka nas zmiana zasad.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.