Bug 563 - Bezpośrednie zwroty w removemp.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/preferences/removemp.dtd]
Summary: Bezpośrednie zwroty w removemp.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/preferences/rem...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-13 03:05 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2008-05-04 02:19 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-06-13 03:05:43 CEST
JEST: <!ENTITY removePassword.title       "Usuń hasło główne">

MP: <!ENTITY removePassword.title       "Usuwanie głównego hasła">


JEST: <!ENTITY removeInfo.label         "Wprowadź aktualne hasło, aby
kontynuować:">

MP: <!ENTITY removeInfo.label         "Aby kontynuować należy
wprowadzić aktualne hasło">


JEST: <!ENTITY removeWarning2.label       "Jeśli usuniesz hasło główne,
informacje te nie będą chronione w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Twojego
komputera.">

MP: <!ENTITY removeWarning2.label       "Usunięcie hasła głównego
spowoduje, że informacje te nie będą chronione w przypadku naruszenia
bezpieczeństwa komputera.">
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-06-13 22:38:43 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> JEST: <!ENTITY removePassword.title       "Usuń hasło główne">
> 
> MP: <!ENTITY removePassword.title       "Usuwanie głównego hasła">

Jestem przeciwny zmianie. Brzmi nienaturalnie.

> JEST: <!ENTITY removeInfo.label         "Wprowadź aktualne hasło, aby
> kontynuować:">
> 
> MP: <!ENTITY removeInfo.label         "Aby kontynuować należy
> wprowadzić aktualne hasło">

Jestem za tym, żeby tego nie ruszać. "Wprowadź" ma wydźwięk w miarę neutralny.
 
> JEST: <!ENTITY removeWarning2.label       "Jeśli usuniesz hasło główne,
> informacje te nie będą chronione w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Twojego
> komputera.">
> 
> MP: <!ENTITY removeWarning2.label       "Usunięcie hasła głównego
> spowoduje, że informacje te nie będą chronione w przypadku naruszenia
> bezpieczeństwa komputera.">

Jestem przeciwny - obecny tekst jest bardziej przejrzysty, poza tym w propozycji
brakuje mi jednak informacji, że to na pewno chodzi o mój komputer.
Comment 2 Marek Stępień 2005-07-08 00:22:34 CEST
Bugspam.

Cudownie, po prostu cudownie, że nikt nie dodaje mnie jako CC do błędów w
toolkicie... Ech.

Comment 3 Piotr Komoda 2005-07-18 03:10:36 CEST
Zamykam, nie ma sensu sie z tym bawic, skoro niedlugo czeka nas zmiana zasad.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.