Bug 564 - Bezpośrednie zwroty w preferences.properties [@ /toolkit/chrome/mozapps/preferences/preferences.properties]
Summary: Bezpośrednie zwroty w preferences.properties [@ /toolkit/chrome/mozapps/prefe...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-13 03:09 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2008-12-06 13:47 CET (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments
łatka (2.30 KB, patch)
2008-11-20 10:27 CET, Stefan Plewako :stef
hubert+bap: review+
Details
firefox part (1.22 KB, patch)
2008-11-21 11:27 CET, Stefan Plewako :stef
hubert+bap: review-
Details
calendar part (4.18 KB, patch)
2008-11-21 11:28 CET, Stefan Plewako :stef
hubert+bap: review+
Details
firefox part v2 (1.22 KB, patch)
2008-11-21 12:36 CET, Stefan Plewako :stef
marcoos+bugs: review+
Details

Description Piotr Pielach 2005-06-13 03:09:21 CEST
JEST: pw_not_wanted=Uwaga! Zdecydowałeś się nie używać hasła głównego.

MP: pw_not_wanted=Uwaga! Hasło główne nie będzie używane.


JEST: pw_change2empty_in_fips_mode=Jesteś obecnie w trybie FIPS. FIPS wymaga
niepustego hasła głównego.

MP: pw_change2empty_in_fips_mode=W trybie FIPS hasło główne nie może być puste.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-06-13 22:37:54 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> JEST: pw_not_wanted=Uwaga! Zdecydowałeś się nie używać hasła głównego.
> 
> MP: pw_not_wanted=Uwaga! Hasło główne nie będzie używane.

Jestem za wywaleniem "Zdecydowałeś się", bo to zakłada, że użytkownik jest
facetem. Nie mam lepszej niż Cleriic propozycji.

> JEST: pw_change2empty_in_fips_mode=Jesteś obecnie w trybie FIPS. FIPS wymaga
> niepustego hasła głównego.
> 
> MP: pw_change2empty_in_fips_mode=W trybie FIPS hasło główne nie może być puste.

Jestem przeciwny zmianie (utrata istotnej - moim zdaniem - informacji)
Comment 2 Piotr Pielach 2005-06-13 22:55:47 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Jestem przeciwny zmianie (utrata istotnej - moim zdaniem - informacji)

Hmm? Jaka to informacja została utracona?
Zdanie: "W trybie FIPS hasło główne nie może być puste" mówi wyraźnie, że hasło
nie może być puste w trybie FIPS. Zatem jakiej informacji brakuje?
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-06-13 23:02:11 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)

> Hmm? Jaka to informacja została utracona?
> Zdanie: "W trybie FIPS hasło główne nie może być puste" mówi wyraźnie, że hasło
> nie może być puste w trybie FIPS. Zatem jakiej informacji brakuje?

"Jesteś obecnie w trybie FIPS". To, że program domaga się ustawienia hasła,
wymaganego w trybie FIPS nie oznacza, że użytkownik "znajduje się w trybie FIPS". 
Comment 4 Piotr Pielach 2005-06-14 23:20:18 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> 
> "Jesteś obecnie w trybie FIPS". To, że program domaga się ustawienia hasła,
> wymaganego w trybie FIPS nie oznacza, że użytkownik "znajduje się w trybie FIPS". 

Jest jednoznaczne! Bo tylko w tym trybie wymaga aby hasło było niepuste :)
Poza tym ZU który ma włączony tryb FIPS, wie o tym doskonale - nieświadomie tego
trybu nie da się włączyć.
Comment 5 Marek Stępień 2005-07-08 00:22:32 CEST
Bugspam.

Cudownie, po prostu cudownie, że nikt nie dodaje mnie jako CC do błędów w
toolkicie... Ech.

Comment 6 Piotr Komoda 2005-07-18 03:11:49 CEST
Zamykam, nie ma sensu sie z tym bawic, skoro niedlugo czeka nas zmiana zasad.
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-05-04 02:28:56 CEST
Otwieram. Mamy tutaj propozycję Cleriica:

JEST: pw_not_wanted=Uwaga! Zdecydowałeś się nie używać hasła głównego.

MP: pw_not_wanted=Uwaga! Hasło główne nie będzie używane.

Nie używam męskich form czasowników, więc to powinno być zmienione.

(In reply to comment #4)
> (W odpowiedzi na komentarz #3)
> > 
> > "Jesteś obecnie w trybie FIPS". To, że program domaga się ustawienia hasła,
> > wymaganego w trybie FIPS nie oznacza, że użytkownik "znajduje się w trybie FIPS". 
> 
> Jest jednoznaczne! Bo tylko w tym trybie wymaga aby hasło było niepuste :)
> Poza tym ZU który ma włączony tryb FIPS, wie o tym doskonale - nieświadomie tego
> trybu nie da się włączyć.

Marek?
Comment 8 Hubert Gajewski 2008-05-04 02:30:22 CEST
(In reply to comment #7)
> Nie używam męskich form czasowników, więc to powinno być zmienione.

Jak mówię, to oczywiście używam ;-) Miało być "nie używamy".
Comment 9 Marek Stępień 2008-11-19 13:05:15 CET
W l10n-central wprowadziłem na razie bezsporną zmianę:

-pw_not_wanted=Uwaga! Zdecydowałeś się nie używać hasła głównego.
+pw_not_wanted=Uwaga! Hasło główne nie będzie używane.

Drugi punkt należałoby też jak najszybciej zamknąć z powodzeniem (ten bug ma ponad 3 lata...)
Comment 10 Stefan Plewako :stef 2008-11-20 10:27:35 CET
Created attachment 1154 [details]
łatka

Łatka, póki co security i toolkit - dla browser i calendar zrobię później jak ta wejdzie.
Comment 11 Hubert Gajewski 2008-11-20 11:58:51 CET
Comment on attachment 1154 [details]
łatka

Dobry kompromis w stosunku do pierwotnej propozycji. r=hubert

Ale widzę jeszcze jedną rzecz do zmiany - w pippki.properties jest w kilku miejscach "główne hasło". Powinno być chyba "hasło główne.
Comment 12 Marek Stępień 2008-11-20 13:54:04 CET
Comment on attachment 1154 [details]
łatka

Jest OK. Proponuję też zmienić "Główne hasło" na "Hasło główne", tak jest w opcjach Firefoksa i tak jest lepiej. :)
Comment 13 Stefan Plewako :stef 2008-11-21 11:27:15 CET
Created attachment 1155 [details]
firefox part
Comment 14 Stefan Plewako :stef 2008-11-21 11:28:01 CET
Created attachment 1156 [details]
calendar part
Comment 15 Hubert Gajewski 2008-11-21 11:46:37 CET
Comment on attachment 1156 [details]
calendar part

O co chodzi ze zmianami typu: 
-updatesItem_defaultFallback=Sprawdź dostępność aktualizacji… 
+updatesItem_defaultFallback=Sprawdź dostępność aktualizacji…

?
Comment 16 Hubert Gajewski 2008-11-21 11:47:56 CET
Comment on attachment 1155 [details]
firefox part

Brak spacji - "wymaga niepustegohasła"
r-
Comment 17 Hubert Gajewski 2008-11-21 11:49:52 CET
Comment on attachment 1156 [details]
calendar part

OK, już wiem.
r=hubert
Możesz wrzucać.
Comment 18 Stefan Plewako :stef 2008-11-21 12:36:30 CET
Created attachment 1157 [details]
firefox part v2
Comment 19 Stefan Plewako :stef 2008-11-22 10:33:26 CET
r229-231; → fxd, dzięki.
Comment 20 Hubert Gajewski 2008-12-06 13:47:23 CET
V.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.