Bug 565 - Skrypt compare-locales.pl wyrzuca bledy w editor i mail
Summary: Skrypt compare-locales.pl wyrzuca bledy w editor i mail
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-14 18:39 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Poprawka (wrzucona) (13.39 KB, patch)
2005-06-14 18:41 CEST, Piotr Komoda
no flags Details

Description Piotr Komoda 2005-06-14 18:39:24 CEST
W editor sa to bledy w dwoch plikach, ktore wzialem z polskiego langpacka dla
Mozilla Suite 1.8b1 i z ktorych Tb nie korzysta. Pare rzeczy jest za duzo, kilku
brakuje (glownie accesskeys). Sa tez encje, ktore zmienily nazwe. 
W mail to tylko rzeczy, ktorych bylo za duzo.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-06-14 18:41:04 CEST
Created attachment 481 [details]
Poprawka (wrzucona)
Comment 2 Piotr Komoda 2005-06-14 21:36:14 CEST
Comment on attachment 481 [details]
Poprawka (wrzucona)

Wrzucilem do CVSa.
Comment 3 Piotr Komoda 2005-07-18 00:52:26 CEST
Czas najwyzszy to zamknac.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:40:59 CEST
mass reasign (Bug 601) Tb1.1->Tb1.5

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.