Bug 566 - Błędne ścieżki do plików i encji w helpie
Summary: Błędne ścieżki do plików i encji w helpie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-15 22:44 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch poprawiający ścieżki w helpie (4.08 KB, patch)
2005-06-15 23:04 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch poprawiający ścieżki w helpie v. 2 (4.08 KB, patch)
2005-06-16 01:18 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-06-15 22:44:25 CEST
Z kilkoma plikami w helpie Firefoksa jest trochę namieszane ze ścieżkami do
encji i plików (inne rzeczy niż w błędzie 512).
Dotyczy (ścieżka taka jak paczce pl.jar):
/locale/browser/help/firefox_welcome.xhtml
/locale/pl/help/welcome.xhtml
/locale/pl/help/help-toc.rdf
Efekt: nie da się przejść z głównego menu pomocy do "Korzystanie z menu Pomoc"
Zaraz umieszczę diffa.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-06-15 23:04:31 CEST
Created attachment 483 [details]
Patch poprawiający ścieżki w helpie

U mnie po załadowaniu poprawek z patcha - działa link do welcome.xhtml i
wyświetla się poprawnie nazwa programu (zmiana ścieżki do brand.dtd)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-15 23:11:13 CEST
Aha, może tego w diffie dobrze nie widać - poprawiłem tam też cudzysłowy.
Było „strona&quota; - zmieniłem na „strona“
&quota; wywalało błąd parsowania.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-06-16 01:18:26 CEST
Created attachment 485 [details]
Patch poprawiający ścieżki w helpie v. 2

Nowy patch (w międzyczasie Pitreck poprawił jedną rzecz w welcome.xhtml
http://bugs.aviary.pl/show_bug.cgi?id=559#c34)
Comment 4 Marek Stępień 2005-06-26 13:03:58 CEST
Comment on attachment 485 [details]
Patch poprawiający ścieżki w helpie v. 2

r+

Checked-in.
Comment 5 Marek Stępień 2005-06-26 13:04:44 CEST
fixed
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-07-07 23:45:25 CEST
verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050706
Firefox/1.0+

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.