Bug 567 - Zmiana linka do słowników [ @ /toolkit/chrome/global-region/builtinURLs.rdf ]
Summary: Zmiana linka do słowników [ @ /toolkit/chrome/global-region/builtinURLs.rdf ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL: http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cg...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-15 23:43 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-06-15 23:43:32 CEST
W pliku /toolkit/chrome/global-region/builtinURLs.rdf zmienił się link.

JEST:
<NC:content>http://dictionaries.mozdev.org/installation.html</NC:content>

PB:
<NC:content>http://www.mozilla.org/products/thunderbird/dictionaries.html</NC:content>
Comment 1 Marek Stępień 2005-07-08 00:22:37 CEST
Bugspam.

Cudownie, po prostu cudownie, że nikt nie dodaje mnie jako CC do błędów w
toolkicie... Ech.

Comment 2 Piotr Komoda 2005-07-19 11:11:01 CEST
Rozwiazane dzieki poprawce z bledu 576.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-10-07 23:04:39 CEST
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.