Bug 568 - Brak "error-203" w [ @ /toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.properties ]
Summary: Brak "error-203" w [ @ /toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.pro...
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 559
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL: http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cg...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-16 00:05 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-06-16 00:05:04 CEST
W pliku /toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.properties brakuje
jednej właściwości:

error-203=Error Installing Item
Comment 1 Piotr Komoda 2005-06-16 01:10:46 CEST
Wrzucilem ostatnio na to poprawke do zrodel, wiec chyba mozemy ten blad zamknac.

*** This bug has been marked as a duplicate of 559 ***
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-16 01:26:18 CEST
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.