Bug 57 - Tb 0.6RC4 linuksowe zle spakowane
Summary: Tb 0.6RC4 linuksowe zle spakowane
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://beta.thunderbird.pl/0.6
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-15 19:29 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-15 19:29:58 CEST
tag.gz nie daje sie rozpakowac.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-05-15 19:34:35 CEST
Nie ja spartolilem, ale ja naprawie, za ok 30 min poprawiony plik bedzie na
serwerku.
Comment 2 Piotr Komoda 2004-05-15 20:08:05 CEST
Gandalfowi musialo sie cos sypnac przy przenoszeniu pliku, brakowalo mu
(plikowi, nie Gandalfowi ;) ) kilkudziesieciu bajtow. Poprawiony plik jest juz
na serwerku.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:16:28 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.