Bug 570 - Lokalizacja wersji 1.0
Summary: Lokalizacja wersji 1.0
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Camino
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Mac OS X 10.4
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Chyliński
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://homepage.mac.com/heidi17/FileS...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-22 01:25 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2014-08-15 11:12 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Słownik Camino (35.05 KB, application/x-gzip)
2005-06-22 01:28 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details
plik Czytaj to (3.93 KB, application/x-gzip)
2005-06-22 01:44 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details
Słownik Camino 0.9 (37.19 KB, application/zip)
2005-08-02 00:57 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details
Słownik Camino 1.0a1 (47.71 KB, application/zip)
2005-10-17 01:07 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details
Słownik Camino 1.0b1 (43.19 KB, application/zip)
2005-11-08 04:43 CET, Piotr Chyliński
no flags Details
Słownik Camino 1.0b2 (47.30 KB, application/zip)
2005-12-31 22:00 CET, Piotr Chyliński
no flags Details

Description Piotr Chyliński 2005-06-22 01:25:25 CEST
Camino w wersji 0.9a1 - pierwsza alfa nowego wydania. Do sprawdzenia. Teraz pracuję nad dokumentacją i 
pewnie będę potrzebował pomocy kogoś "technicznego", bo dużo tam informacji o poprawkach w różnych 
kodach i znacznikach.
Comment 1 Piotr Chyliński 2005-06-22 01:28:39 CEST
Created attachment 493 [details]
Słownik Camino

Słownik zwrotów i tłumaczeń użytych w lokalizacji Camino. Plik tekstowy.
Comment 2 Piotr Chyliński 2005-06-22 01:44:50 CEST
Created attachment 494 [details]
plik Czytaj to

Plik "Czytaj to" wraz z oryginałem "Read me" - do sprawdzenia
Comment 3 Piotr Chyliński 2005-07-01 23:00:25 CEST
Nowy adres URL, wyłapane kilka literówek
Comment 4 Piotr Chyliński 2005-08-02 00:57:19 CEST
Created attachment 565 [details]
Słownik Camino 0.9

Aktualna wersja słownika
Comment 5 Piotr Chyliński 2005-08-02 00:58:19 CEST
Pod adresem z "URL:" Camino 0.9a2
Comment 6 Piotr Chyliński 2005-08-26 10:50:39 CEST
Nie będzie publikacji Camino 0.9 - nastąpi od razu przeskok do wersji 1.0
Comment 7 Piotr Chyliński 2005-10-17 01:07:25 CEST
Created attachment 616 [details]
Słownik Camino 1.0a1

Nowa wersja słownika - szczególnie proszę o sprawdzenie terminologii
związanej z certyfikatami.
Comment 8 Piotr Chyliński 2005-10-17 01:09:07 CEST
Pod adresem URL Camino 1.0a1 pl-PL
Comment 9 Piotr Chyliński 2005-11-08 04:43:44 CET
Created attachment 707 [details]
Słownik Camino 1.0b1

Słownik najnowszej wersji Camino - 1.0b1. A na mojej stronie zlokalizowany
program.
Comment 10 Piotr Chyliński 2005-12-31 22:00:43 CET
Created attachment 719 [details]
Słownik Camino 1.0b2

Zlokalizowane Camino 1.0b2 na stronie http://polonizacje.apple.eu.org
Comment 11 Piotr Chyliński 2006-02-17 01:06:04 CET
W związku z wydaniem wersji 1.0

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.