Bug 575 - Brak skalowania okna preferencji
Summary: Brak skalowania okna preferencji
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 poważny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-07-01 14:33 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2012-04-14 08:29 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Nvu - preferencje - ogólne (62.23 KB, image/png)
2005-07-01 14:35 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details
Nvu - preferencje - czcionki (61.01 KB, image/png)
2005-07-01 14:35 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details
Nvu - preferencje - ustawienia nowej strony (70.26 KB, image/png)
2005-07-01 14:36 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details
Nvu - preferencje - zaawansowane (61.58 KB, image/png)
2005-07-01 14:37 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details

Description Piotr Chyliński 2005-07-01 14:33:58 CEST
Okno preferencji Nvu nie posiada możliwości skalowania, a elementy graficzne nie mieszczą się w nim. W 
załącznikach widać, że jedynie panel "Ogólne" mieści się w zdefiniowanym oknie, a pozostałe panele mniej lub 
bardziej "uciekają" poza okno.
Comment 1 Piotr Chyliński 2005-07-01 14:35:00 CEST
Created attachment 520 [details]
Nvu - preferencje - ogólne
Comment 2 Piotr Chyliński 2005-07-01 14:35:38 CEST
Created attachment 521 [details]
Nvu - preferencje - czcionki
Comment 3 Piotr Chyliński 2005-07-01 14:36:20 CEST
Created attachment 522 [details]
Nvu - preferencje - ustawienia nowej strony
Comment 4 Piotr Chyliński 2005-07-01 14:37:01 CEST
Created attachment 523 [details]
Nvu - preferencje - zaawansowane
Comment 5 Marek Stępień 2005-11-14 09:31:41 CET
Podejrzewam, ze przynajmniej troche moze pomoc zmiana "ustawienia nowej strony"
na "nowa strona"...
Comment 6 Marek Stępień 2005-11-14 09:32:52 CET
Problem wygląda identycznie pod Linuksem. OS/Platforma -> wszystkie.
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:31 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.