Bug 577 - [tracking] Lokalizacja Firefoksa 1.5 | UWAGA: LOKALIZACJA ZAMROŻONA
Summary: [tracking] Lokalizacja Firefoksa 1.5 | UWAGA: LOKALIZACJA ZAMROŻONA
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 blokujący
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://www.mozilla.org/projects/firef...
Depends on: 265 423 427 472 486 533 539 584 612 618 629 631 648 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 675 676 678 679 680 681 682 683 684 687 688 689 690 691 692 694 695 696 697 721 722 723 724 739 744 749 766 767 774 775 776 777 778 779 780 785 786 789 790 802
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-07-05 17:46 CEST by Marek Stępień
Modified: 2010-05-18 12:25 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-07-05 17:46:41 CEST
Tracking bug.
Comment 1 Marek Stępień 2005-08-30 20:07:01 CEST
.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-25 18:35:02 CEST
Odpowiedź z BBC:

 Szanowny Panie,

Decyzję kierownictwa BBC rozumiem jako obejmującą całość naszej działalności, a
zatem także działalność internetową. Jako redakcji nikt nas nie informował o
jakiekolwiek umowie z Państwa portalem (chociaż taka umowa wymaga konsultacji ze
mną).

Marek Cajzner
Redaktor Naczelny

BBC Polska 
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-25 18:35:41 CEST
O Jezu. Nie tutaj... 
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-29 12:25:10 CEST
Zdejmuję błąd 440 z listy zależności, bo jest jako bloker w 631, a taka
redunancja nie jest nam potrzebn. :)
Comment 5 Marek Stępień 2005-11-05 15:30:30 CET
Błąd 686 przeniesiony jako zależność do błędu 623 ("Lokalizacja Fx 2.0"), ale
nie wykluczam poprawienia go jeszcze w 1.5.
Comment 6 Marek Stępień 2005-11-07 23:38:51 CET
LOKALIZACJA ZOSTAŁA ZAMROŻONA

Wszelkie zmiany w 1.5 od tej chwili wymagają approval-l10n na bugzilla.mozilla.org.
Comment 7 Marek Stępień 2005-12-10 01:00:33 CET
Fx 1.5 wydany, zamykam.
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:47:31 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 9 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:25:57 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.