Bug 579 - Tłumaczenie Firemongera
Summary: Tłumaczenie Firemongera
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner)
QA Contact: promocja-i-prasa
URL: http://www.firemonger.org/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-07 13:02 CEST by Bartosz Piec
Modified: 2008-05-01 11:37 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2005-07-07 13:02:18 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 (ax)
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 (ax)

Co wy na to, żeby przetłumaczyć Firemongera? Jest już sporo języków, a polskiego
niestety nie...

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Piotr Pielach 2005-09-13 11:03:21 CEST
Hmm...

Czy ktoś z naszych maczał w tym palce?
http://www.firemonger.org//forums/index.php?showtopic=177

Wygląda na to jakby chcieli stworzyć od postaw lokalizację, a przecież większość
użytych tam rozszerzeń ma już swoje tłumaczenia.
Comment 2 Marek Stępień 2005-09-16 02:03:46 CEST
-> nobody, a gandalf jako cc (pierwotny owner błędu)
Comment 4 Stefan Plewako :stef 2008-01-10 17:24:56 CET
> Co wy na to, żeby przetłumaczyć Firemongera? Jest już sporo języków, a
> polskiego
> niestety nie...

Już jest, nie ma nic wspólnego z Aviary.pl, nie widzę sensu dla dalszego trzymania tego błędu jako otwartego. (przez ponad dwa lata)
Comment 5 Marek Stępień 2008-01-11 02:36:25 CET
Skoro to nie my robimy, to WONTFIX jest lepszym rozwiązaniem.

v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.