Bug 58 - Thunderbirdsetup RC4 zawiera angielskie offline.jar oraz inspector.jar
Summary: Thunderbirdsetup RC4 zawiera angielskie offline.jar oraz inspector.jar
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-16 00:28 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Komoda 2004-05-16 00:28:04 CEST
Wersja instalacyjna Thunderbirda 0.6RC4 zawiera angielskie wersje dodatku
Offline oraz Inspektora DOM, co przy uruchomieniu objawia sie bledami parsowania
na dole okna programu (widoczne tylko na profilach stworzonych za pomoca
polskiej wersji Tb).
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-05-16 00:34:39 CEST
mam dopisane do zmiany.html
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-05-16 15:53:17 CEST
poprawione w RC5
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:43:03 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:15:10 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.