Bug 581 - Kropka powinna być za nawiasem [ @ /browser/chrome/help/cookies.xhtml ]
Summary: Kropka powinna być za nawiasem [ @ /browser/chrome/help/cookies.xhtml ]
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 539
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-07-07 21:47 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-07-07 21:47:27 CEST
JEST:

Aby usunąć wszystkie ciasteczka, należy nacisnąć przycisk Usuń wszystkie ciasteczka.
(Ciasteczka mogą zostać również usunięte za pomocą przycisku Wyczyść wszystko,
który jest dostępny w kategorii Prywatność okna &pref.pluralCaps;.)

PB:
Aby usunąć wszystkie ciasteczka, należy nacisnąć przycisk Usuń wszystkie
ciasteczka (ciasteczka mogą zostać również usunięte za pomocą przycisku Wyczyść
wszystko, który jest dostępny w kategorii Prywatność okna &pref.pluralCaps;).

1. Kropkę stawiamy zawsze za nawiasem, nigdy przed.
2. Tworzenie nowego zdania, całego umieszczonego w nawiasie wygląda zabawnie
(połączyłem te zdania)
Comment 1 Marek Stępień 2005-07-15 10:26:32 CEST
Nie ma czegoś takiego w cookies.xhtml. Być może oparłeś się na starej wersji, z
której 3/4 tekstu wyleciało.

Invalid.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-07-15 11:14:53 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Być może oparłeś się na starej wersji, z
> której 3/4 tekstu wyleciało.

Dokładnie - kilka godzin przez zmianami :-)

Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.