Bug 582 - Powinno być konsekwentnie: "twoich" lub "Twoich" [ @ /mozapps/profile/profileSelection.dtd ]
Summary: Powinno być konsekwentnie: "twoich" lub "Twoich" [ @ /mozapps/profile/profile...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-07-08 16:19 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-04-14 16:57 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-07-08 16:19:59 CEST
JEST:
<!ENTITY      pmDescription.label  "&brandShortName; przechowuje
informacje o twoich ustawieniach, preferencjach, w Twoim katalogu profilu.">

PB:
<!ENTITY      pmDescription.label  "&brandShortName; przechowuje
informacje o Twoich ustawieniach, preferencjach, w Twoim katalogu profilu.">

lub:
<!ENTITY      pmDescription.label  "&brandShortName; przechowuje
informacje o twoich ustawieniach, preferencjach, w twoim katalogu profilu.">


Był tu (na bugs.aviary.pl) bug dot. toolkitu i tam zostało to poprawione na "Twoich"
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-09-20 01:59:49 CEST
A nie lepiej byłoby:
"&brandShortName; przechowuje informacje o ustawieniach i preferencjach
użytkownika w katalogu profilu." ?
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:32 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-12-06 12:05:29 CET
Powinno być tak, jak w trunku toolkitowym: http://mxr.mozilla.org/l10n-central/source/pl/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd#43

&brandShortName; przechowuje informacje o ustawieniach i preferencjach użytkownika w profilu.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.