Bug 583 - Migracja na Bugzille 2.22
Summary: Migracja na Bugzille 2.22
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Pawel Chmielowski
URL: http://www.bugzilla.org
Depends on: 897
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-07-12 01:32 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2005-07-12 01:32:56 CEST
Z racji wielu usprawnien, ktore wybitnie by nam sie przydaly, dobrze byloby jak
najszybciej przeniesc sie na 2.20.

Postaram sie niedlugo zestawic pod testowym adresem nasza bugzille w wersji 2.20
i czekamy na lokalizacje.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-10-02 13:59:51 CEST
Bugzilla 2.20 wyszla wczoraj.
Prefiks: kiedy mozemy spodziewac sie jakiejs bety polskiej?
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2006-05-15 16:07:40 CEST
przejalem lokalizacje 2.22
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2007-03-10 13:41:05 CET
2.22 nie bedzie lokalizowane
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:37 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.