Bug 586 - Przetłumaczyć "Sidebar" na "Panel boczny"
Summary: Przetłumaczyć "Sidebar" na "Panel boczny"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-17 19:38 CEST by Marek Stępień
Modified: 2008-05-03 07:20 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Zmień "sajdbar" na "panel boczny" (część pierwsza - bez helpa) (3.58 KB, patch)
2005-07-20 00:44 CEST, Marek Stępień
marcoos+bugs: review-
Details
Sidebar -> Panel boczny, usuń całkowicie "sidebar" z dodawaczki wyszukiwarek [checked-in] (3.54 KB, patch)
2005-07-20 00:55 CEST, Marek Stępień
hubert+bap: review+
Details

Description Marek Stępień 2005-07-17 19:38:38 CEST
Uzgodnione na spotkaniu AviaryPL  z 17 lipca: tłumaczymy Sidebar na "panel boczny".
Comment 1 Adrian Kalla :Adrianer 2005-07-19 12:57:39 CEST
ok, ta zmiana wejdzie tez do SeaMonkey.
Zebym tego ale nie zapomnial: moglby ktos ustawic dodatkowa flage blocking
seamonkey-1.0a?
Comment 2 Marek Stępień 2005-07-19 13:04:53 CEST
Flaga jest, możesz ją ustawić. 

Problem tylko w tym, że "Panel boczny" ma sens tylko wtedy, jeśli "tab" jest
"kartą", a nie "panelem" (mozilla/toolkit i Firefox: bug 472)
Comment 3 Piotr Komoda 2005-07-19 23:23:16 CEST
Pozmienialem odpowiednie wpisy w mail i other-licenses/branding/Thunderbird.
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-20 00:24:25 CEST
Aha, Adrianer - jeśli zamierzasz zrobić to w SeaMonkey, założ sobie osobnego
buga, dla porządku. :)
Comment 5 Marek Stępień 2005-07-20 00:44:41 CEST
Created attachment 555 [details]
Zmień "sajdbar" na "panel boczny" (część pierwsza - bez helpa)

Problemy:
-webPanels=Panele Sidebar
(skąd to się w ogóle wzięło?!!)
+webPanels=Panele WWW

(en-US: Web Panels, w innych 'panele webowe', nie bardzo wiem, gdzie to się
niby jeszcze pojawia, myslałem, że Web Panels już nigdzie nie ma... Jeśli
ktoś wie, to niech mi powie ;))

Drugi problem:

-addEngineConfirmMessage=Doda\u0107 wybran\u0105 wyszukiwark\u0119 do panelu
Wyszukiwarek internetowych Sidebaru?##Nazwa: %title%#Kategoria:
%category%#\u0179r\u00f3d\u0142o: %url%
+addEngineConfirmMessage=Doda\u0107 wybran\u0105 wyszukiwark\u0119 do
wyszukiwarek internetowych w panelu bocznym?##Nazwa: %title%#Kategoria:
%category%#\u0179r\u00f3d\u0142o: %url%

en-US:	addEngineConfirmMessage=Add the following search engine to the %name%
Internet Search tab?##Name: %title%#Search Category: %category%#Source: %url%

To mi nie gra zupełnie. Tzn. pamiętam taki ficzer w SeaMonkey, ale co to robi
w Fx?
Comment 6 Marek Stępień 2005-07-20 00:52:17 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
> To mi nie gra zupełnie. Tzn. pamiętam taki ficzer w SeaMonkey, ale co to robi
> w Fx? 

Nieważne. To jest używane zupełnie gdzie indziej i nie ma nic wspólnego z
sidebarem, mimo nazwy pliku.  Nowy patch za chwilę. :)
Comment 7 Marek Stępień 2005-07-20 00:55:09 CEST
Created attachment 556 [details]
Sidebar -> Panel boczny, usuń całkowicie "sidebar" z dodawaczki wyszukiwarek [checked-in]

Poprawiony patch. 

Prośba o r+ od kogokolwiek.
Comment 8 Marek Stępień 2005-07-20 00:56:22 CEST
Patch na help jutro.
Comment 9 Marek Stępień 2005-07-20 22:47:04 CEST
Comment on attachment 556 [details]
Sidebar -> Panel boczny, usuń całkowicie "sidebar" z dodawaczki wyszukiwarek [checked-in]

Ech, jednak muszę imiennie poprosic... :|

r=h.g.?
sr=gandalf?
Comment 10 Hubert Gajewski 2005-07-20 23:05:04 CEST
Comment on attachment 556 [details]
Sidebar -> Panel boczny, usuń całkowicie "sidebar" z dodawaczki wyszukiwarek [checked-in]

r+
Comment 11 Marek Stępień 2005-07-21 00:00:40 CEST
Checking in browser/chrome/browser/browser.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.dtd,v  <--  browser.dtd
new revision: 1.7; previous revision: 1.6
done
Checking in browser/chrome/browser/browser.properties;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.properties,v  <--  browser.properties
new revision: 1.9; previous revision: 1.8
done
Checking in browser/chrome/browser/bookmarks/bookmarksProperties.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/bookmarks/bookmarksProperties.dtd,v  <--
bookmarksProperties.dtd
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in browser/chrome/browser/sidebar/sidebar.properties;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/sidebar/sidebar.properties,v  <-- 
sidebar.properties
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done

Help jednak jutro.
Comment 12 Marek Stępień 2005-08-26 01:32:18 CEST
Help poprawiony (długie to "jutro" było ;-) i checked-in do 1.8 branch i trunk,
choć z problemami (przy cvs commit dostałem taki błąd SMTP: "Bad response from
SMTP -- 452 4.4.5 Insufficient disk space; try again later" i wpisy nie pojawiły
się w bonsai, ale przy pobraniu z CVSa są...)

Comment 13 Marek Stępień 2005-08-26 01:33:28 CEST
.
Comment 14 Hubert Gajewski 2008-05-03 07:20:21 CEST
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.