Bug 588 - Zły klawisz skrótu dla "Zakończ"
Summary: Zły klawisz skrótu dla "Zakończ"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P1 poważny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
: 621 1712 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-07-18 15:03 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2005-07-18 15:03:40 CEST
Z forum

JEST: Plik->Zakończ ma przypisany zły klawisz skrótu (Ctrl+Z), który nadpisuje
klawisz skrótu przypisany do Edycja->Cofnij

POWINNO BYĆ: Plik->Zakończ powinien mieć skrót Ctrl+X
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-07-18 15:19:31 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)

> POWINNO BYĆ: Plik->Zakończ powinien mieć skrót Ctrl+X

Może raczej Ctrl+Q (od Quit). Ctrl+X służy to wycinania.

Comment 2 Piotr Pielach 2005-07-19 16:29:33 CEST
Sugerowałem się tym, że często jest: "E*x*it"
Ale jeśli Ctrl+Q nie koliduje to może być :)

Choć właściwie, rzadko się spotyka dodatkowe skróty na zamykanie aplikacji. W
Windows jest przecież skrót Alt+F4.
Comment 3 hADeSik 2005-07-21 18:16:43 CEST
Ctrl+X jest zazwyczaj używane tak jak napisał Hubert, natomiast do zamykania
zazwyczaj słuzy Ctrl+Q (w sumie nie wiem czemu nie działa w Firefoksie).
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-30 23:57:13 CEST
Cała ta dyskusja nie ma sensu.

Dlaczego w ogóle majstrujecie z command keys? Accesskeys można (a nawet trzeba)
lokalizować, ale command keys należy zostawiać idealnie tak samo jak w en-US.
Jeśli w Nvu angielskim jest Ctrl+$klawisz, to ma być Ctrl+$klawisz.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-08-02 15:22:37 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)

> Jeśli w Nvu angielskim jest Ctrl+$klawisz, to ma być Ctrl+$klawisz.

W Nvu en-US jest właśnie Ctrl+Q :)
Comment 6 Bartosz Piec 2005-09-16 15:03:52 CEST
*** Bug 621 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-04-12 02:07:14 CEST
*** Bug 1712 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 8 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:33 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 9 Zbigniew Braniecki 2012-04-14 08:32:44 CEST
fixed

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.