Bug 59 - tlumaczenie readme.txt i license.txt w katalogu glownym
Summary: tlumaczenie readme.txt i license.txt w katalogu glownym
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-16 01:28 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-01 14:14 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-16 01:28:57 CEST
Nie sa przetlumaczone.
To samo w Tb 0.6
Comment 1 Marek Stępień 2004-05-16 01:35:45 CEST
Tylko w Windows?
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-05-16 01:36:14 CEST
nie. we wszystkich

tm->0.9
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-06-15 21:18:33 CEST
license poprawiam. Readme odkladamy, poniewaz do 1.0 ma sie powaznie zmienic. 
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 06:45:12 CEST
ass
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 16:13:07 CEST
License dodalem z 0.9.2, natomiast readme przetlumaczylem tak:

Informacje na temat instalacji, uruchamiania i konfiguracji Firefoksa
włączając w to listę znanych problemów i ich rozwiazania, znajdują
się na stronie http://getfirefox.com/releases/ .
Informacje w języku Polskim można znaleźć na stronie http://www.firefox.pl oraz
na forach MozilliPL (http://www.mozillapl.org)

Ktos ma lepsza propozycje?
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 23:17:31 CEST
fixed on a trunk
Comment 7 Marek Stępień 2004-09-20 23:41:56 CEST
"polski" ma być z małej litery. :-P
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 22:58:52 CEST
mass - tne blad zostal poprawiony w wydaniu 0.10.1 pl-PL, dostepnym w tym
momencie na beta.firefox.pl
Comment 9 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:17 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:35:12 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 11 Marek Stępień 2005-03-18 19:22:29 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.
Comment 12 Wojciech Kapusta 2006-08-30 19:56:14 CEST
Wersja 2.0b2:

Informacje na temat instalacji, uruchamiania i konfiguracji Firefoksa
włączając w to listę znanych problemów i ich rozwiazania (poprawić →
rozwiązania), znajdują
się na stronie http://getfirefox.com/releases/ .
Informacje w języku polskim można znaleźć na stronie http://www.firefox.pl oraz
na forach MozilliPL (http://www.mozillapl.org) ← dodać kropkę.
Comment 13 Wojciech Kapusta 2006-08-30 22:42:16 CEST
Przepraszam, zakładam nowy błąd, dla porządku. To można usunąć.
Comment 14 Hubert Gajewski 2009-01-01 14:13:04 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.
Comment 15 Hubert Gajewski 2009-01-01 14:14:14 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.