Bug 590 - Firefox - dodatkowe okna
Summary: Firefox - dodatkowe okna
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: *.mozillapl.org
Classification: Strony WWW
Component: www.mozillapl.org (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 poważny
Assignee: Wojciech Ołów
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-20 12:06 CEST by Wojciech Ołów
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Ołów 2005-07-20 12:06:22 CEST
Od wersji 1.0.3 PL wzwyz zauwazylem dosc istitny blad przegladarki Firefox,
ktora uzywam. Zaczalem od wersji w/n, teraz mam 1.0.6 PL. Blad dotyczy zamykania
dodatkowych okien otrartych przegladarki lub menadzera plikow. Jezeli na pasku
otwartych aplikacji nacisniemy prawym klawiszem na ktoryms z w/w aplikacji i
nacisniemy polecenie Zamknij, to powoduje to zamkniecie nie tego okna co chcemy,
ale wszystkich okien polaczonych z Firefoxem. Np. na menadzerze plikow
nacisniemy prawy klawisz i zamknij, zamknie nam sie tez przegladarka Firefox.
Dlaczego dak sie dzieje? Moim zdaniem jest to dosc powazny blad!
Comment 1 Marek Stępień 2005-07-30 23:54:01 CEST
Błąd nie ma nic wspólnego ze stroną mozillapl.org (może poza tym, że na tej
stronie jest forum, na którym można dyskutować o takich problemach)...

Inv.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.