Bug 595 - Help jest pusty.
Summary: Help jest pusty.
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-30 23:46 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch poprawiający helpa i znaki końca linii (61.72 KB, patch)
2005-08-01 02:17 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Marek Stępień 2005-07-30 23:46:47 CEST
1. Kompilujemy Fxa sami albo ściągamy
http://beta.aviary.pl/marcoos/geckobrowser/2005-07-30_2-linux/
2. Uruchamiamy go i klikamy na Pomoc > Spis tematów

Rzeczywisty rezultat:
* okienko jest puste

Oczekiwany rezultat:
* pomoc

Nie wiem czemu to nie działa, nic w helpie nie było zmieniane poza
synchronizowaniem z en-US... Może to ma coś wspólnego z nową rejestracją chrome?

cc: gandalf
helpwanted, jakby to dwuznacznie nie brzmiało ;)
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-07-31 21:21:30 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> Nie wiem czemu to nie działa, nic w helpie nie było zmieniane poza
> synchronizowaniem z en-US... Może to ma coś wspólnego z nową rejestracją chrome?

Bardzo możliwe, że to moja wina, bo ostatnim patchu naprawiającym helpa
zapomniałem poprawić jednej rzeczy, w którymś RDF-ie. Zorientowałem się dopiero
kilka dni temu. Pobawię się tym jutro.

Comment 2 Hubert Gajewski 2005-08-01 02:17:31 CEST
Created attachment 564 [details]
Patch poprawiający helpa i znaki końca linii

Patch przy okazji poprawia nieuniksowe znaki końca linii.
Comment 3 Marek Stępień 2005-08-02 18:10:30 CEST
Comment on attachment 564 [details]
Patch poprawiający helpa i znaki końca linii

r+

Checking in chrome/help/firebird-index1.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebird-index1.rdf,v  <-- 
firebird-index1.rdf
new revision: 1.6; previous revision: 1.5
done
Checking in chrome/help/firebirdhelp.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebirdhelp.rdf,v  <--  firebirdhelp.rdf
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done
Comment 4 Marek Stępień 2005-08-02 18:10:49 CEST
fixed
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-08-03 12:07:53 CEST
verified (trunk 2005-08-02)
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:44 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:03 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.