Bug 596 - Synchronizacja toolkitu do 31 sierpnia 2005
Summary: Synchronizacja toolkitu do 31 sierpnia 2005
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-01 02:22 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2008-05-03 07:17 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Aktualizacja do dnia 10 sierpnia [wrzucona] (1.38 KB, patch)
2005-08-11 10:15 CEST, Piotr Komoda
hubert+bap: review+
Details

Description Piotr Komoda 2005-08-01 02:22:22 CEST
Nowy miesiac, nowy bug :-)
Comment 1 Piotr Komoda 2005-08-01 02:25:09 CEST
Na cos takiego:
http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/global&command=DIFF_FRAMESET&file=printPreview.dtd&rev1=1.3&rev2=1.4&root=/cvsroot
chyba nie trzeba review ;-)

Checking in toolkit/chrome/global/printPreview.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/printPreview.dtd,v <-- printPreview.dtd
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done
Comment 2 Piotr Komoda 2005-08-02 22:41:58 CEST
To tez raczej nie wymaga procedury review:
http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/mozapps/extensions&command=DIFF_FRAMESET&file=extensions.dtd&rev1=1.7&rev2=1.8&root=/cvsroot

Checking in toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd,v <-- extension
s.dtd
new revision: 1.7; previous revision: 1.6
done
Comment 4 Piotr Komoda 2005-08-04 23:23:35 CEST
Kolejna zmiana:
http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/passwordmgr&command=DIFF_FRAMESET&file=passwordmgr.properties&rev1=1.2&rev2=1.3&root=/cvsroot

Po konsultacji ze Zwierzem i Cleriiciem wrzucilem:
savePasswordText=Czy %S ma zapami\u0119ta\u0107 wprowadzone has\u0142o? 
rememberPassword=Zapami\u0119taj 
doNotRememberPassword=Nie teraz

Checking in toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties,v <-- password
mgr.properties
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done
Comment 5 Piotr Komoda 2005-08-05 21:30:43 CEST
Kolejna drobna zmianka:
http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/passwordmgr&command=DIFF_FRAMESET&file=passwordmgr.properties&rev1=1.3&rev2=1.4&root=/cvsroot

Checking in toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties,v <-- password
mgr.properties
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Comment 6 Piotr Komoda 2005-08-07 15:24:42 CEST
Encje do zdefiniowania wymiarow okienka menedzera pobierania, dodalem
standardowe ustawienia.

http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/mozapps/downloads&command=DIFF_FRAMESET&file=downloads.dtd&rev1=1.3&rev2=1.4&root=/cvsroot

Checking in toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd,v <-- downloads.d
td
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Comment 7 Piotr Komoda 2005-08-11 10:15:01 CEST
Created attachment 568 [details]
Aktualizacja do dnia 10 sierpnia [wrzucona]

Tym razem przyda sie review.
Comment 8 Piotr Komoda 2005-08-11 10:17:29 CEST
Comment on attachment 568 [details]
Aktualizacja do dnia 10 sierpnia [wrzucona]

Zwierz=r?
Marcoos=r?
Comment 9 Hubert Gajewski 2005-08-11 10:49:00 CEST
Comment on attachment 568 [details]
Aktualizacja do dnia 10 sierpnia [wrzucona]

r+

Czy przypadkiem "for more details" nie było gdzieś tłumaczone jako "aby
uzyskać więcej infomacji"?
Comment 10 Piotr Komoda 2005-08-11 11:29:40 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #9)
> Czy przypadkiem "for more details" nie było gdzieś tłumaczone jako "aby
> uzyskać więcej infomacji"?

Hmm, ale to chyba chodzilo o For details, click costamcostam...
Comment 11 Piotr Komoda 2005-08-11 11:30:36 CEST
Comment on attachment 568 [details]
Aktualizacja do dnia 10 sierpnia [wrzucona]

Checking in toolkit/chrome/global/dialog.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/dialog.properties,v <-- dialog.properties
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done
Checking in toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties,v <-- 
xpins
tall.properties
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done
Comment 12 Marek Stępień 2005-08-11 11:44:03 CEST
Comment on attachment 568 [details]
Aktualizacja do dnia 10 sierpnia [wrzucona]

sr+

Przypominam tylko, że czekanie na moje sr w sierpniu może być czekaniem na
Godota. ;-)
Comment 16 Marek Stępień 2005-08-26 12:22:41 CEST
Branch i trunk:

Nowe błędy error-xxx w xpinstall.properties:
http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/global/xpinstall&command=DIFF_FRAMESET&file=xpinstall.properties&rev1=1.5&rev2=1.5.2.1&root=/cvsroot

error-261=Nieprawid\u0142owy hasz pliku (plik prawdopodobnie uszkodzony podczas
pobierania)
error-262=Nieznany lub nieprawid\u0142owy rodzaj hasza pliku

('hasz' - zob. Funkcja_haszująca na Wikipedii, ale jestem otwarty na lepsze
propozycje, nasuwający mi się 'wynik funkcji skrótu' byłby może ok w 261, ale w
262? ;-))

BTW, ktoś jeszcze wierzy w bajeczki o zamrożeniu stringów? ;-)


Trunk:

http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=mozilla/toolkit/locales/en-US/chrome/mozapps/update&command=DIFF_FRAMESET&file=incompatible.dtd&rev1=1.2&rev2=1.3&root=/cvsroot

Zmiana ta w pl nie jest konieczna, bo już wcześniej nie pisaliśmy tu nic o
przeglądaniu www.
Comment 17 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 12:32:09 CEST
freeze dla brancha nastapi wraz z wydaniem Fx 1.5 beta
Comment 18 Marek Stępień 2005-08-30 01:21:22 CEST
Może i to nie jest synchronizacja ale wprowadziłem dwie zmiany w dom/chrome, b&t:

appstring.properties nie miał tłumaczenia linijki "Application: %3$S":
http://bonsai-l10n.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=l10n/pl/dom/chrome&command=DIFF_FRAMESET&file=appstrings.properties&rev1=1.2&rev2=1.2.2.1&root=/l10n

w netError.dtd poprawiłem unknownSocketType.title tak, żeby tytuł współgrał z
treścią
http://bonsai-l10n.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=l10n/pl/dom/chrome&command=DIFF_FRAMESET&file=netError.dtd&rev1=1.4.2.1&rev2=1.4.2.2&root=/l10n

I teraz coś innego - w l10n/ pl/ browser/ chrome/overrides są pliki
appstrings.properties i netError.dtd, które mają być 'uprzeglądarkowionymi' i
bardziej zrozumiałymi dla ZU wersjami w/w plików z toolkitu. Jakby ktoś mógł to
w wolnej chwili przejrzeć i wytknąć ewentualne błędy, byłoby miło. :)

Chociaż ogólnie rzecz biorąc, to, co oni wykombinowali tutaj:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=305998 przechodzi ludzkie pojęcie.
Tzn. ja po prostu nie pojmuję, po co robić drugą wersję tych dwóch plików. :-)
Comment 20 Marek Stępień 2005-09-02 11:24:58 CEST
zamykam buga, wrzesień - bug 611.
Comment 21 Hubert Gajewski 2008-05-03 07:17:34 CEST
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.