Bug 60 - Tlumaczenie MPL1.1html i NPL1.1.html
Summary: Tlumaczenie MPL1.1html i NPL1.1.html
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-16 01:35 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-16 01:35:13 CEST
Trzeba dodac do mail.jar/contents/global
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-07-10 01:44:00 CEST
mass reassign Q&A -> Cleriic
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 16:15:38 CEST
MPL mamy przetlumaczona, NPL nie. Obawiam sie, ze ani czasu ani sily mi nie
starczy na tlumaczenie NPLa :/

Zatem albo wlaczamy MPL sam, albo zadnego. Oba pliki nie znajduja sie w pakiecie
lokalizacyjnym...

Czy wystarczy, jesli licencja jest przetlumaczona w instalatorze i w katalogu
glownym?
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 23:19:21 CEST
zadnego. Wersja CVS tego nie ma WONTFIX
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:19:22 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.