Bug 600 - Blad po instalacji uaktualnien
Summary: Blad po instalacji uaktualnien
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-05 21:41 CEST by Jarek Skłodowski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jarek Skłodowski 2005-08-05 21:41:34 CEST
Firefox po każdej aktualizacji startuje pokazujac dwa okna z komunikatem bledu.
Podobnie dzieje sie po zainstalowaniu jakichkolwiek rozszerzen - nowe
uruchomienie wsywietka komunikat bledu. Dzieje sie tak tylko przy pierwszym
uruchomieniu po instalacji czegos nowego.

Komunikat:

Nie znaleziono punktu wejscia procedury ?? 1nsGetServiceByContractID@@UAE@XZ w
bibliotece xpcom.dll
Comment 1 Marek Stępień 2005-08-05 23:27:01 CEST
invalid.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-08-07 17:18:22 CEST
tego typu bledy nie moga byc powodowane przez prace polskiego zespolu. Prosimy
zglaszac je przy uzyciu systemy Hendrix (http://hendrix.mozilla.org/) zespolowi
Mozilla.org

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.