Bug 601 - Brakuje wersji "Thunderbird 1.0.6", "Firefox 1.0.6"
Summary: Brakuje wersji "Thunderbird 1.0.6", "Firefox 1.0.6"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-14 00:48 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-08-14 00:48:39 CEST
Na bugs.aviary.pl przy zgłaszaniu błędu w polu "Wersja" brakuje "Thunderbird
1.0.6", "Firefox 1.0.6", są niepotrzebne Fx 1.1 i Tb 1.1 (błędy tam zgłoszone
powinny być przeniesione do 1.5)
Comment 1 Marek Stępień 2005-08-26 01:28:26 CEST
> gandalf
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:48:29 CEST
Fx 1.0.6 i Tb 1.0.6 juz sa.
Bledy z wersja Fx 1.1 przeniesione do Fx 1.5
Bledy z wersja Tb 1.1 przeniesione do Tb 1.5
Bledy z wersja docelowa Fx 1.1 przeniesione do Fx 1.5
Bledy z wersja docelowa Tb 1.1 przeniesione do Tb 1.5
Wersje Fx 1.1 i Tb 1.1 skasowane
Wersje docelowe Fx 1.1 i Tb 1.1 skasowane
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:39 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.